Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград с активно участие в общото събрание на Съвета за устойчиво управление и сертификация на горите в България (PEFC)

На 22 март 2023 г. се проведе общо събрание на Съвета за устойчиво управление и сертификация на горите в България (СУУСГБ) – PEFC. Домакин на събитието бе зала „Акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората при Българска академия на науките. Общо 30 физически и юридически лица членуват в Съвета за устойчиво управление и сертификация на горите в България. Пълноправен член на неправителствената организация почти от нейното създаване преди повече от едно десетилетие е и Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Упълномощени представители на училището за участие във важния форум бяха преподавателите по професионална подготовка – инж. Филип Устабашиев, инж. Иван Дулев и инж. Ирина Ачева.

Общото събрание започна в присъствието на 17 от излъчените 30 делегати. Дневният ред включваше общо седем точки.

Председател на общото събрание бе инж. Антоний Стефанов – председател на УС на СУУСГБ, а протоколчик – инж. Даниела Петкова.

инж. Антоний Стефанов

По време на форума бяха взети важни решения във връзка с процеса по ревизия на Българската система за сертифициране на горите (Устойчиво управление на горите).

Общото събрание на Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България (PEFC България), с единодушие прие решение за присъединяване на Българската PEFC система за сертифициране на горите към Балканската PEFC система за сертифициране на горите (PEFC BFSC), както други решения, свързани с процеса на ревизия на Българския стандарт за устойчиво управление на горите, което регулярно се извършва на всеки 5 години.

Делегатите на ОС гласуваха и бюджета на организацията за новата 2023 година в размер на 44 837 лв. Новите лица в УС, които бяха избрани са Калин Карамфилов, Янко Карамитев, Иван Савов, Теодор Пенчев и Любчо Тричков.

Първото сертифицирано стопанство по стандартите на PEFC България е ДГС Никопол, съобщиха от СУУСГБ.

Коментари:

коментара