Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград посрещна високи гости от Шумарската школа – гр. Кралево, Сърбия

На официално 4-дневно посещение в България по покана на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград пристигна делегация от Шумарската школа – гр. Кралево, Сърбия.

Сръбската група е водена от директора на елитното училище, г-н Зоран Николич. В нея са включени преподавателя Драган Щавлянин, както и седем ученици от X до XII клас.

Целта на визитата е обмяна на опит и сътрудничество между двете училища. Дългогодишното партньорство между Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и Шумарската школа – гр. Кралево има близо 15-годишна история.

Първият официален ден от визитата на сръбската група (21 ноември) бе свързан с посещението на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, Исторически музей – гр. Велинград и БИСД „Пашови скали“ на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола.

Високите гости бяха посрещнати лично от директора инж. Стефан Шулев, който проведе работна среща със своя колега, г-н Зоран Николич. Много интересно протече обиколката в Националната ПГГС „Христо Ботев“. Учениците и техните ръководители имаха възможност да разгледат материалната база на училището – всички кабинети, мултифункционалната конферентна зала, спортната зала, дивечоразвъдникът и разсадникът на училището, стрелковия комплекс и др.

Много интересно за гостите от Сърбия бе присъствието им в часовете по професионална подготовка по дендрология, горски недървесни ресурси и лесоустройство, с участието съответно на преподавателите инж. Цветан Чечев, инж. Ирина Ачева и инж. Филип Устабашиев.

По-късно през деня делегацията, водена от инж. Стефан Шулев посети Исторически музей – гр. Велинград. Там сръбските гости получиха информация за историческите личности, събития и традиции, свързани с нашия регион, поднесени им от г-жа Снежана Велева и г-н Георги Куманов.

В следобедните часове групата имаше възможност да се запознае отблизо и със Базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“, разположена на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола.

През следващите дни до четвъртък сръбската представителна група ще има богата и разнообразна програма, подготвена от домакините от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. За всички дейности по време на престоя на нашите скъпи гости от Шумарската школа – гр. Кралево ще Ви информираме своевременно.

Коментари:

коментара