Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе домакин на кампанията „Връстници обучават връстници“

На 20 април 2023 г. в конферентната зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се проведе поредната дейност от кампанията „Връстници обучават връстници“. Инициативата се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Сред официалните лица бяха г-жа Елисавета Миланова – секретар на МКБППМН, г-жа Ася Ходжова – инспектор към Пробационна служба – гр. Велинград и г-жа Гергана Николова – ръководител на учениците от ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград, които представиха тематична презентация.

В обучителната кампания взеха участие учениците от 8-ми и 9-ти клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“.

Г-жа Ася Ходжова разясни на децата опасностите от употребата на наркотични вещества, представяйки действителни случаи от нейната 14-годишна работа в тази област.

Тематична презентация представиха учениците Здравка Лечева, Александрина Тожарова и Николай Дринов от ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград, ръководени от г-жа Гергана Николова.

На финала на събитието бе излъчен и филма „Марихуана“, предоставен от Министерството на здравеопазването.

Коментари:

коментара