Народните будители са живи

По случай 1 ноември – Денят на народните будители, ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград разработиха есета на тема: „Народните будители са живи“. Техен ръководител бе г-жа Недялка Стефанова, преподавател по български език и литература.

Публикуваме част от творбите на единадесетокласниците.


НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА ЖИВИ

„Чест и слава, вечна слава

вам будители народни !

Вашта памет вдъхновява

към дела за светли дни ! „

                            Добри Христов

Те са живи и живеят във всеки учител, във всеки ученик, във всеки патриот. Живеят във всеки един родолюбец.

Делата им подобно на напоителен дъжд ще попиват във всеки един БЪЛГАРИН, за да се пренасят през поколенията.

Ще карат всеки един от нас  да бъде горд, защото всичко което будителите оставиха в нашата история ни кара да се прекланяме пред тях – българските светци.

Ние, гордите Българи, няма да допуснем тези светци да бъдат забравени и да се ,, изгубят“ във времето.

Всеки един от нас ще носи малка частица от техните дела. 

Всеки ще говори с гордо вдигната глава за нашите будители. За нашите светци. И не само. Всеки ще говори и за нашите освободители.

Всички тези Герои са накарали малката България да бъде горда с тях.

Докато нас ни има.

Докато България я има.

Всички ТЕ ще бъдат живи.

Адрияна Мехмедова  Молова – XI “б“ клас


НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА ЖИВИ

„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.“

Из Прокламация за въвеждането на Деня на народните будители

Стоян Омарчевски

Министър на Народното просвещение на България 1922г.

            Светъл  български празник е 1- ви ноември. Днес най – добре разбираме, че народните будители са живи, защото те живеят във всеки творец, книжовник, учител, просветител.

Хората на духа и творчеството са хора с гордо вдигнати глави, а пътят им е широк и светъл. Това е пътят на доброто и справедливото, на намерената хармония между Аза и общността.

Учителите ни са от тези хора, те събуждат в душите на своите ученици и последователи чувството за национална гордост, желание за успех и вяра в доброто.

         За мен  народен будител е съвременният учител, който ни кара да се чувстваме силни, смели и окрилени.  Да вярваме в мечтите си и никога да не се предаваме. Всеки ден те създават, разпространяват и подкрепят българската култура, образование и слово, като го предават на нас- учениците. 

1-ви ноември е не само календарен ден, на който обикновено всяка година не се учи, това е ден на самоосъзнаване, ден на национално “пробуждане”, ден, в който всички ние трябва да се чувстваме горди от българската история, горди, че сме българи! 

На този ден се почита паметта на българските просветители  и революционери. Подвигът на възрожденските писатели и революционери, които са довели българския дух до висотите на борбата за свобода и духовна просветеност.

        Според мен будителството е началото, да знае всеки народ откъде произлиза, кои са неговите предци и каква е била тяхната съдба. И тези истини да достигнат до съзнанието на всеки един българин. Будители са тези хора, които вдъхновяват и учат.

1- ви ноември- ден, в който един народ, Българският, единствен в света чества своя ден на просвещението!  

Еми Красимирова Пашомова XI “б“ клас


НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА ЖИВИ

          Народните будители са живи и до днес. Делото на будителите от Възраждането е пренесено през времето от последователите им.

          В наши дни учителите, писателите и хората посветени на книгите и творчеството, поддържат “пламъка” у малки и големи. Учителите ни учат на всичко – за поуките от историята, за богатството на езика ни, за живота и славата на будителите. 

         Днес казваме: „ Будителите са живи „ , защото Будител може да се нарече всеки, който чрез слово и дело кара хората да изказват своето мнение, без да се страхуват.

Връщайки се назад във времето, виждаме как благодарение на будителите българският народ преминава всички трудни времена и така съхранява духа и традициите си. Будителите ни учат да знаем силата на словото, да тачим корените си, великите българи, предците си. Тази надежда и сила ни спасява от робството и ни прави независими. 

          Писателите и библиотекарите също са будители. Книгите и четенето поддържат и обогатяват знанията и речника на читателя. Библиотекарите също имат важна роля. Те съхраняват произведенията на старите будители и ги предоставят на по- младите, за да се запознаят с историята и да научат за великите дела на много видни български будители като Паисий Хилендарски, Петър Берон , Софроний Врачански, Иван Вазов Христо Ботев, Васил Левски и много други велики личности. 

           На 1-ви ноември, всяка година цяла България чества Деня на народните будители. На този ден всички почитат и си спомнят за великото дело на много български личности, имащи важна роля, както в миналото, така и днес.

Благодарение на знанията и културата, които ни дадоха будителите, продължаваме да градим  просветена държава. 

           Славата на будителите  трябва да се помни и да се поддържа този огън у всички българи, знанията да се предават, защото това е най- верният път  за развитие на личността и цялата ни общност – България.

„Един народ, който има съзнание, култура,  писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“

Васил Друмев

Фатме Мехмед Рамаданова – XI “б“ клас


НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА ЖИВИ

В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята „История Славянобългарска”. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански. Преди повече от два века е началото, а днес?

Днес народните будители са живи. Те живеят във всеки един от нас, откриваме духа им във всеки творец, книжовник, учител, просветител, който продължава да върви с гордо вдигната глава по светлия път на словото, добротата, храбростта, справедливостта. Будителството е мисия, мисия да събуждат в душите и сърцата на своите потомци  националната гордост, желание за успех, вяра в доброто и любовта към родното.

Будителите са просветителите от времето на Възраждането. И до днес помним достойни имена на предци, направили много за България, посветили живота си на народа. Заглеждайки се в портретите на Вазов, Ботев, Левски и Каравелов, изпитваме дълбока признателност за духовното наследство, което ни оставиха.

Първи ноември е Денят на народните будители- това е български празник, който не трябва да остарява, а да се запази винаги млад в съзнанието на днешното поколение. Нито една европейска страна няма такъв празник. Макар и малка, нашата родина е голяма с историята си, в която се редуват един след друг велики българи, отдали живота си, труда си, оставили семейството си и своя личен живот,  за да имаме  бъдеще.

Не за слава и не за безсмъртие вървят те по своите стръмни пътеки. С действията си всеки будител доказва, че всяко страдание си има своя цена. Каузата за свободна България и гордостта на  всеки българин, бележи пътя на всеки будител.

Отечество, свобода, истина, справедливост, са ценностите, към които се стремят народните будители. В онова далечно време да накараш хора, които дори не да се чувствали народ, да повярват, че щастието и свободата се постига с цената на жертви и саможертви, че няма по-големи и по-малки хора на земята, че по-напредналите трябва да дават пример на останалите, че тяхната главна цел трябва да са свободата и щастието на народа, а не собственото им благоденствие, е нелека задача, но въпреки това те са успели.

Народните будители са живи, защото продължаваме да ги следваме със слово и дела. Като се върнем назад, в нашето славно минало, нашата история е история на трудни  времена, но именно тогава се появяват първите будители, на които трябва да помним и следваме заветите, да помним миналото си, за да вярваме в бъдещето си, както е казал един от първите възрожденци  Паисий : „Българино, знай твоя род и език!“

Историята на Паисий трябва да се чете и днес, защото  събужда  в нас българщината,  защото ни държи  отговорни за нашето настояще и бъдеще. Първи ноември е повод да си спомним за всички будители и наши учители –  Софроний Врачански, Петър Берон, Георги Раковски – все велики личности с принос към нашата духовност и израстване.

Днешните будители са нашите учители и те носят светлината на будителството. Нашите учители са хората, които ни възпитават и ограмотяват. Посвещават живота си на нас, на бъдещето на България. Ден след ден, винаги с усмивка,  с любов и отговорност ни водят към познание и развитие. Когато се обърнат назад, с гордост виждат стотиците свои ученици, израснали вече като образовани, отговорни и достойни млади хора.

Учителите са тези, които те карат да мислиш, тези които отдадено ти показват знанието. Учителите са хората, които заслужават най-голямо уважение и почит и тяхната награда е светлината в очите и усмивките на лицата на учениците им. Учителите са тези, които правят възможни нашите успехи.

Бъди будител българино, отстоявай правата си, за да живееш свободно, достойно, щастливо и гордо, че си българин.

Честит празник!

Иветка Бисерова Арнаудова – XI “б“ клас


НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА ЖИВИ

        Всички познаваме нашите народни будители – свети Кирил и свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и още много други важни личности от нашата история. Но защо те са толкова важни и ценни за нас?

По отношение на мястото на любовта към родината в ценностна ни система, личностите на будителите са мярката, с която мерим и себе си.

 Няма народ без история и култура. Най – добре тази истина е изразил народният поет Иван Вазов: „ Всичко българско и родно, любя тача и

милея „ .

Народните будители са посветили целия си живот на просветителство и каузи в полза на род и родина. Активно са популяризирали  националната ни история, фолклор, красотата и богатството на  родния език. Народните будители са били като наши „татковци“ и са помогнали за създаването на богата книжовност и писменост, с които и до ден днешен изпълват нашите библиотеки и учебници.

Но защо това е важно и защо трябва да го съхраним във времето?

Знанието за миналото е и знание за сегашното, а натрупаното в годините знание и национална гордост, са сигурно условие за светлото ни бъдеще. Всички народни будители трябва да бъдат уважавани и ценени, понеже благодарение на тях, ние сме уважаван и просветен народ.

       Като се върнем назад в миналото, в нашата история е имало много трудни  времена, именно тогава се появяват първите будители, които ние трябва да помним и да следваме заветите им, да помним миналото си, за да повярваме в бъдещето си, както е казал един от първите ни будители Паисий : “Българино, знай твоя род и език!”

 Всяка епоха ражда своите будители. Времето и историята не ги избират случайно, а ги създават тогава, когато има нужда от тях.

Много са великите българи, просветители, книжовници, отдали труда и живота си на българската духовност. Има ли ги днес? Кои са днешните будители?

       Днешно време е прието, че будителите са дейците на културата, на изкуството, учителите – хората, чиято мисия е да ни изведат не от финансовата, а от духовната криза, в която потъваме. Хората, които се опитват да ни измъкнат от материалното робство и ни учат, че ако не сме богати с ума и духа, а с вещите си, винаги ще си бъдем бедни.

Днешните будители, са тези, които са готови да разпространяват и поддържат огъня на просветата, културата и духовността.

        Будителите за мен са хората, които ти показват как и какво трябва да правиш, за да бъде живота ти пълноценен. Хора, които те учат как да извървиш пътя си пълноценно и правилно.  Хора, които ти дават различни варианти, но изборът зависи само и единствено от теб.

Борислава Борисова Шумарова  – XI “б“ клас

Коментари:

коментара