Младите лесоустроители на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград с теренно-проучвателни дейности в ДЛС „Чепино“

Държавно ловно стопанство „Чепино“ бе домакин на практическото занятие по лесоустройство за учениците от XII „а“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Обучението в реална среда бе свързано с приложението на обозначителните знаци, използвани при инвентаризацията на горските територии.

Маршрутът за провеждане на учебната практика бе разположен на територията на ГСУ „Кондев чарк“, землище Велинград.

Първа лесоустройствена група на XII „а“ клас с ръководител инж. Филип Устабашиев се запозна отблизо с основните обозначителните знаци, използвани в лесоустройствената дейност, регламентирани в приложение №3 от Наредба №18/2015 г. за инвентаризиране и планиране в горските територии. Учениците имаха възможност да различат граници между две горскостопански единици (ДГС Алабак и ДГС Чепино), граници между отдели, око с отразени номера на отдели и т.н.

Ползотворното практическо обучение на територията на ДЛС „Чепино“ допринесе за качественото изясняване на основни дейности – ориентиране с карта на терена, разпознаване на основни релефни форми, използване на GPS технология и други.

Всички ученици от първа лесоустройствена група на XII „а“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се включиха активно в учебната практика и натрупаха ценни знания в областта на лесоустройствената дейност.

Коментари:

коментара