Лесотехнически универститет бе домакин на откриването на 97-та Седмица на гората

Отличените лесовъди по случай 97-та Седмица на гората (Снимка: ИАГ)

Лесотехнически университет – гр. София бе домакин на официалната церемония по откриването на професионалния празник на лесовъдите – Седмицата на гората. Събитието бе уважено от редица официални лица – депутати от 47-то Народно събрание на Р България, Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехническия университет, Института за гората при БАН, Съюз на лесовъдите в България, директори на държавни горски предприятия, регионални дирекции по горите, горски и ловни стопанства,  дирекции на природни паркове, лесозащитни и семеконтролни станции, професионални гимназии по горско стопанство, браншови и синдикални организации, асоциации, бивши и настоящи служители в горските структури, студенти и др. 

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, бе представена от директора инж. Стефан Шулев и зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Откриването на 97-та Седмица на гората бе поверено на 6-годишния гайдар Стефан Иванов, който впечатли публиката с майсторското си изпълнение. Празничен поздрав към присъстващите отправиха също Ралица Атанасова и Мартин Лямов от НФА „Филип Кутев“.

През тази година организаторите бяха решили да променят традиционния сценарии на събитието, което в предходните чествания стартираше с официалните приветствия.

След празничната програма настъпи моментът, в който официалните лица се качиха на сцената, разположена в просторния двор на Лесотехнически университет.

Приветствия към лесовъдската колегия, към академичната общност и към всички приятели на българската гора отправиха г-н Пламен Абровски – председател на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, г-н Иван Христанов – зам.-министър на земеделието, г-н Даниел Петров – зам.-председател на парламентарната комисия, проф. Иван Палигоров – председател на СЛБ и инж. Филип Ковашки – и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. 

Поздравителни адреси бяха получени от Президента на Република България – г-н Румен Радев, г-жа Меглена Плугчиева – Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна Гора и от Институт за гората при БАН.

На националното откриване на Седмица на гората по традиция се връчиха наградите на най-изявените лесовъди и служители по контрола върху дейностите по опазването на горските територии за 2021 година.

Носител на приза „Лесовъд на годината” е инж. Цветко Водев – зам.-директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Инж. Цветко Водев е възпитаник на ТГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград (днес Национална ПГГС „Христо Ботев“).

Инж. Цветко Водев (Снимка: ИАГ)

Носител на приза „За значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия“ стана инж. Стефан Шулев – директор на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Отличието е поредното потвърждение за професионалната и неуморна работа на инж. Стефан Шулев и заслужено признание за неговата безрезервна отдаденост към лесовъдската професия.

Награждаването на инж. Стефан Шулев извърши чл. кор. проф. д. н. Иван Илиев – ректор на ЛТУ (Снимка: ИАГ)
Инж. Стефан Шулев

Подгласници на „Лесовъда на годината“ са:

инж. Стефка Димитрова – старши лесничей в Държавно ловно стопанство Осогово при Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград; 

инж. Ангелина Янева – зам.-директор на Държавно горско стопанство Провадия при Североизточно държавно предприятие гр. Шумен; 

инж. Антони Тодоров – зам.-директор на Държавно горско стопанство Маджарово при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен. 

Наградата „За цялостен лесовъдски принос” получи д-р инж. Любчо Тричков.

С „Почетна награда за дългогодишна служба в полза на българската гора“ е удостоена инж. Цветанка Милошева-Савова – бивш служител на Държавно горско стопанство Радомир.

С призовете „Лесовъд на годината – 2021 г.“ се удостояват посмъртно Антон Гръбчев и Валери Димитров, загинали при гасенето на горски пожар край санданското село Петрово.

В категория „Служител по контрола върху дейностите по опазването на горските територии“ за 2021 г. първа награда получи Красимир Кайряков – старши специалист горски инспектор в Регионална дирекция по горите Берковица. 

Носител на втората награда  е Живко Жеков – главен специалист горски инспектор в Регионална дирекция по горите Пловдив;

Трети е Чавдар Стоилов – главен специалист горски инспектор в Регионална дирекция по горите Кърджали.

Церемонията по откриването на Седмицата на гората завърши със залесяване на едроразмерни фиданки от шестил в двора на ЛТУ, извършено от официалните гости.

Програмата на първият ден от тазгодишната Седмица на гората включваше и провеждането на дискусия на тема: „Висшето лесовъдско образование и бъдещето на горите в България“, която се състоя в Аулата на Лесотехнически университет.

Форумът събра широк кръг от заинтересовани участници. Сред тях бяха преподаватели и студенти от Факултет „Горско стопанство“, представители на МЗ, ИАГ, РДГ, ДГС, ДЛС и други. Активен участник в дискусията бе и инж. Надежда Ганчева. Зам.-директорът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе и единственият представител на средното професионално образование на форума. Инж. Ганчева постави основен акцент на връзката между средното и висше лесовъдско образование.

Инж. Надежда Ганчева обърна внимание на „съединителната тъкан“ между средното и висшето лесовъдско образование

Много ценни мнения изразиха инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ, проф. Иван Палигоров, проф. Милко Милев, доц. Христо Михайлов, доц. Невена Шулева, г-жа Елена Крижан от МЗ, представителите на различни Регионални дирекции по горите, г-жа Искра Йошовска – гл. експерт в дирекция „Висше образование“ в МОН и други.

В ролята на модератори на дискусията се отличиха доц. Мариус Димитров – декан на ФГС и зам.-деканите доц. Станимир Стоилов и доц. Светослав Анев.

Всички присъстващи се обединиха около становището, че трябва да се предприемат конкретни действия за подобряване и усъвършенстване на обучението на лесовъдските кадри в областта на висшето образование. Много важен елемент в бъдеще ще бъде и приложението на концепцията за „Учене през целия живот“, която трябва да се внедри успешно и сред лесовъдската колегия.

Деканът доц. Мариус Димитров представи пред аудиторията и конкретни направления на бъдещата работа в това отношение.

Деканът на ФГС, доц. Мариус Димитров направи обобщение на всички предложения и посочи конкретни направления за подобряване качеството на обучение в областта на горското стопанство

Коментари:

коментара