Лесничейство „Presseler Heide“ посрещна групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Лесничейство „Presseler Heide“ е разположено в Саксония, регион Heath, близо до Лайпциг. Преобладаващата му площ е заета от бял бор, който участва с около 80%. Срещат се още обикновен бук, летен дъб и други широколистни видове. Лесничейството е разположено около две блата. В района гнездят около 68 вида птици (чапли, патици и др).     

Групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, бе посрещната от г-н Кронерт, който е лесничей в региона.

Огромен интерес предизвика демонстрацията с най-модерния Харвестър – Komatsu-931.  По време на работа автоматизираната машина изпълни технологичните операции по поваляне, кастрене, белене и разкройване на стъбла.

Българската група наблюдава също естествени гори, които се намират в процес на трансформация. В последните 2-3 десетилетия в тях не са извършвани никакви лесовъдски мероприятия, но протичащите сукцесионни процеси водят до смяната на белия бор с широколистни видове като например обикновения бук.

Нашият домакин бе впечатлен от любознателността и познанията на учениците, получени при обучението им в НПГГС „Христо Ботев“. Те не бяха затруднени при разпознаването на дървесните видове, сечите и следите от дивеч в гората.

Коментари:

коментара