Къщата на природата „La Bora“ бе домакин на групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

На 18 септември (Ден 19) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград имаше изпълнено с приключения посещение на къщата на природата „La Bora“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

Зоната за екологично равновесие „La Bora“ е създадена от Община Сан Джовани ин Персичето през 1990 г. в съответствие с регионалния закон 11/118 за защитените територии.

Наш домакин бе Андреа Мориси – технически ръководител в екологичната организация „Sustenia“, която управлява 12 защитени територии в регион Болоня.

Районът на зоната „La Bora“ се характеризира с водна площ от около 8 хектара в резултат на добив на глина до края на 70-те години. По-конкретно, това е голям басейн, формиран от кариери с дълбочина до десет метра, захранван от дъждовна вода и масата на подземните води.

Участъкът на басейна има стръмно наклонени брегове, характерни за езеро. В отделни точки вместо това има вид на блато (плитки води). След затварянето на кариерата нивото на водата бързо нараства и към днешна дата е подложено на годишни колебания, свързани с количеството на валежите и нивото на водната маса.

В миналото цялостното покачване на нивото на водата е довело до унищожаване на голяма част от дървесната растителност.

Нашият домакин Андреа Мориси представя регион Емилия-Романя

Намалението на залесената площ се компенсира с реализирането на повторно залесяване, осъществено през 1990 г. с помощта на доброволци. Обхванати са около 7 хектара обработваеми земи, които днес вече имат характеристиките на низинна гора. Районът е залесен с видове от формацията Querco-carpineto.

Основната атракция на природния дом „La Bora“ са птиците, които несъмнено са сред видовете по-лесни за наблюдение в района. През различните сезони всъщност е възможно да се наблюдават различни видове, които използват защитената зона: едни за размножаване, други за почивка по време на миграция, трети за хранене.

През летния сезон, на открити площи и на тревата, могат да се наблюдават различни видове пеперуди и скакалци. В резервоарите на Земноводния център (разположен в централната част на зоната) могат да се наблюдават жаби, тритони, блатни костенурки и водни кончета, които намират подходящо местообитание там. Птиците в гората тук намират сигурно убежище сред гъстата зеленина от дървета и храсти.

Пролетта и есента са най-благоприятните сезони за посещение на зона „La Bora“, тъй като тогава се открива най-голямото изобилие от видове и индивиди.

По шосето в съседство със зона „La Borа“ преминава и легендарната колоездачна обиколка на Италия – „Джирото“

Накратко, дори и да е затворена между пътища, железопътни линии и градски зони, зоната за екологично равновесие „La Borа“ винаги си запазва правото за големи изненади.

Коментари:

коментара