Комплексна учебна практика с учениците от единадесетите класове на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград по лесовъдство и горска таксация

На територията на Учебно-опитното горско стопанство „Георги Аврамов“ – Юндола в два поредни дни се проведе предварително планирана и подготвена, комплексна практика с единадесетите класове на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Под  ръководството на инж. Надежда Ганчева,  инж. Цветан Чечев и инж. Иван Дулев, учениците имаха възможност да приложат на практика своите знания и да добият ценен практически опит за това как да приложат наученото в часовете по теория.

Сформираните екипи получиха съответните формуляри за попълване, както и точни инструкции от своите преподаватели преди да бъдат оставени самостоятелно на терен и да извършат поставените им задачи. Учениците показаха много добри умения и ориентир за работа в средновъзрастни и дозряващи насаждения.  Те определиха лесовъдските показатели и изготвиха правилна и изчерпателна лесовъдска характеристика на обектите, в които всеки екип бе поставен. След това приложиха в реални условия дейностите от теренната работа по измерително – табличен метод, като показаха отлични практически умения за боравене с инструментите за измерване – клупа и висотомер.

Практическото занятие продължи в една от учебните зали на студентската  база на УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола, където имаха възможност да започнат камералната работа на измерително – табличния метод.

Този тип комплексни практики са много ценни за получаването на практически знания и умения у бъдещите техник – лесовъди, тъй като те имат възможността да направят връзка между теория и практика, да установят сами под методичното ръководство на учителите си тясното взаимодействие между отделните горскостопански дисциплини и да проверят своята подготовка в реална работна среда.

Удовлетворени от протичането на практическите занятия, учениците от 11А и 11Б клас се чувстват много по – подготвени и уверени в знанията си, а ние  – техните учители категорично вярваме, че стабилността и качеството в подготовката на младите лесовъди чрез провеждането на подобни учебни практики е едно от мощните средства за качествени и трайни знания.

Коментари:

коментара