Комплексна учебна практика на Белмекен и на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола за деветокласници от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

На 1 юни 2022 г. (сряда) се проведе комплексна учебна практика в реална среда за учениците от IX „а“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Възпитаниците на училището посетиха редица обекти, свързани с тематичната програма по дисциплините „Дендрология“ и „Ловно и рибовъдно стопанство“. Групата бе ръководена от инж. Надежда Ганчева, зам.-директор и инж. Цветан Чечев, преподавател по професионална подготовка. За реализирането на учебните занятия по маршрута бе използван модерния и комфортен училищен автобус на НПГГС „Христо Ботев“. Планираната тема за изучаване по дендрология бе свързана с наблюдението на вертикалното разпределение на дървесно-храстовата растителност по надморска височина. За целта групата посети и района на Белмекен, достигайки до над 2000 m над морското равнище.

Много ценна за бъдещите лесовъди от спец. Горско стопанство и дърводобив бе срещата им с д-р Тодор Въргов, ръководител Лов в УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола. Сборният пункт за нея бе емблематичната защитена местност Филибилийска поляна. Там д-р Въргов предизвика подчертан интерес сред учениците с темата, посветена на организацията на ловностопанските дейности, която той представи от първо лице на базата на своя дългогодишен опит.

Динамичният учебен процес в реална среда със сигурност донесе много положителни емоции и задоволство сред деветокласниците, които обогатиха качествено своите практически познания в своето професионално направление.

Коментари:

коментара