Исторически парк „Монте Соле“ – съкровищница на биоразнообразие и спомен за драматични събития

Българската група на връх Монте Капрара (632 м) – втори по височина в парка

На 24 септември (Ден 25) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград продължи с поредицата от визити в защитени територии, като този път пред всички се откри внушителна гледка от Исторически парк „Монте Соле“. Посещението бе планирано във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

Исторически парк „Монте Соле“ е най-големият парк, в който българската група гостува до този момент. Неговата площ е 6300 хектара. Наш водач по 8-километровия маршрут с денивелация от близо 200 метра за втори пореден ден е Елена Ферари.

8-километровият преход не уплаши групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Паркът е ценен не само заради своите изключителни природни красоти и флористично богатство. Територията му се характеризира с историческата стойност, породена от трагичните събития от 29 септември – 5 октомври 1944 г. на територията на Монте Соле.

В този период с особена жестокост са убити от нацисти стотици невинни и част от участниците в партизанската бригада „Червена звезда“. Написана е една от най-трагичните страници на Освободителната война и от националната история на Италия, за съжаление, пренесена точно между долините и тихите хълмове на тези райони. Германските части убиват 770 невъоръжени хора, предимно жени и деца, за които се смята, че са привърженици на партизаните в тези райони.

Благодарение на регионален закон, именно на местата, където са възникнали тези зверства, е роден Историческият парк „Монте Соле“. Територията му е уникален пример в Италия за парк, създаден с цел да напомня на бъдещите поколения за тези драматични събития. Вътре в парка е пътеката на „Мемориала“, която докосва символичните места на убийствата и върха на Монте Соле. Тук посетителите намират стена в памет на жертвите на партизаните по време на Освободителната война.

Паркът позволява пътуване в италианската история, но не само: всъщност той се характеризира и с откритите 936 флористични вида. Като се има предвид, че регионалната флора има около 2700 вида, се смята, че една трета от флористичното разнообразие на Емилия – Романя присъства в Историческия парк „Монте Соле“.

Фауната в защитената зона е богата и разнообразна. Защитената зона представлява изненадваща съкровищница от биоразнообразие, с наличието на редки видове с голяма природозащитна стойност на европейско и регионално ниво и богата дива природа, свидетел на силна и непокътната среда.

По този начин паркът добавя влиянието на историята, емоциите, предизвикани от руините на църква, хроники от миналото, изписани в камъните на стената, към внушенията на огромни панорами и интензивно красива природа, разказваща за древните общности, за живота, войната и нейното продължение.

Коментари:

коментара