Информация за откриването на новата учебната година в НПГГС „Христо Ботев“

Ръководството на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград съобщава, че откриването на новата учебна 2020/21 г., насрочено за 15 септември 2020 г. ще протече при строго спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от МОН и МЗ.

Задължително за всички присъстващи – ученици, родители, преподаватели и гости на събитието, е носенето на предпазни маски. Лица без предпазни маски няма да бъдат допускани в сградата на училището.

Влизането в сградата на училището ще става от централния вход за VIII, IX и X клас, а за XI и XII клас пропусквателният режим ще бъде организиран от задния вход на гимназията.

Посрещането на VIII клас ще се проведе в конферентната зала на НПГГС „Христо Ботев“. Церемонията за VIII „а“ клас, спец. „Горско стопанство и дърводобив“ ще започне в 9:00 ч. на 15 септември. Церемонията за VIII „б“ клас, спец. „Горско и ловно стопанство“ същия ден ще се проведе с начален час 10:00 ч.

Класните ръководители на всички останали класове ще проведат първият учебен ден с начало 9:30 ч. съгласно посоченото по-долу разпределение по учебни кабинети:

9 „а“ клас – кабинет „Химия“

9 „б“ клас – кабинет „Механизация“

10 „а“ клас – кабинет „Лесовъдство“

10 „б“ клас – кабинет „Горски култури“

11 „а“ клас – кабинет „Защита на гората“

11 „б“ клас – кабинет „Геодезия“

12 „а“ клас – кабинет „Горски транспорт“

12 „б“ клас – кабинет „Лов“

Коментари:

коментара