Информация за откриването на новата учебна 2022/23 година в НПГГС „Христо Ботев“

Ръководството на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград съобщава, че откриването на новата учебна 2022/23 г. ще започне 15 септември (четвъртък) от 9:00 ч. в двора на гимназията. Тържеството ще протече при строго спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от МОН и МЗ.

Задължително за всички присъстващи – ученици, родители, преподаватели и гости на събитието, е спазването на дистанция от 1,5 метра в затворени пространства.

Класните ръководители ще проведат първият учебен ден с начало 9:30 ч. съгласно посоченото по-долу разпределение по учебни кабинети:

8 „а“ клас – кабинет „Български език и литература“

8 „б“ клас – кабинет „История“

9 „а“ клас – кабинет „Химия“

9 „б“ клас – кабинет „Горски култури“

9 „в“ клас – кабинет „Защита на гората“

10 „а“ клас – кабинет „Горски транспорт“

10 „б“ клас – кабинет „Лесовъдство“

11 „а“ клас – кабинет „Геодезия“

11 „б“ клас – кабинет „Механизация на дърводобива“

12 „а“ клас – кабинет „Горско почвознание“

12 „б“ клас – кабинет „Лов и риболов“

Информация за графика на пътуването с автобусите по линиите Костандово – Велинград и Дорково – Ракитово – Велинград ще бъде съобщена допълнително от класните ръководители.

Коментари:

коментара