Информация за откриването на новата учебна 2021/22 година в НПГГС „Христо Ботев“

Ръководството на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград съобщава, че откриването на новата учебна 2021/22 г. ще започне 15 септември (сряда) от 9:00 ч. в двора на гимназията. Тържеството ще протече при строго спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от МОН и МЗ.

Задължително за всички присъстващи – ученици, родители, преподаватели и гости на събитието, е носенето на предпазни маски и спазване на дистанция от 1,5 метра в затворени пространства. Лица без предпазни маски няма да бъдат допускани в сградата на училището.

Церемонията по посрещането на VIII клас ще се проведе в конферентната зала на НПГГС „Христо Ботев“.

Класните ръководители на всички останали класове ще проведат първият учебен ден с начало 9:30 ч. съгласно посоченото по-долу разпределение по учебни кабинети:

9 „а“ клас – кабинет „Геодезия“

9 „б“ клас – кабинет „Дендрология“

10 „а“ клас – кабинет „Защита на гората“

10 „б“ клас – кабинет „Механизация на дърводобива“

11 „а“ клас – кабинет „Горски култури“

11 „б“ клас – кабинет „Лесовъдство“

12 „а“ клас – кабинет „Горски транспорт“

12 „б“ клас – кабинет „Лов“

Коментари:

коментара