Интересна и полезна седмица в център NIDARIUM за стажантите на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

В периода от 10.07 – 14.07.2023 г. учениците на Националната ПГГС ,,Христо Ботев“, които провеждат своята практическа дейност в Полша по проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“ по програма „ЕРАЗЪМ +“, станаха участници в редица интересни занимания, подготвени от любезните домакини. В началото на работната седмица те бяха гости в общината на град Келце, където се запознаха с главният ландшафтен архитект на града Себастиан Вроблевски и инж. Павел Косински към общинските гори. Учениците с интерес изслушаха гост-лекторите, които им разказаха за това, как са изглеждали парковете в миналото, както и бъдещите проекти за реализиране и плановете им да превърнат Келце в един по-зелен град, използвайки нови иновативни методи за подобряването на почвата, модерна механизация и различни дървесни и цветни декоративни растения. Инж. Вроблевски от своя страна ги запозна със състоянието на горите в Полша, процентното им и видово разпространение и общата площ, която заемат върху територията на страната. По актуални данни горите заемат около 26% територията на Полша, като с най-голямо участие са белия и черния бор. Амбицията на лесовъдите е в кратък период горите в Полша да достигнат 33%, създавайки нови горски култури на местата, където са били унищожени по време на Втората световна война. Последва дискусия, в която се зададоха много въпроси, свързани със структурата за управление на горите, начините на стопанисване, видовете прилагани сечи, средна възраст на насажденията и други.

Седмицата продължи с урок, посветен на опазването на околната среда. Организирани бяха игри, изискващи бързина, ловкост, комуникация, които донесоха на учениците много положителни емоции. Изгледан бе документалния филм ,,Море на вятъра“, разказващ за проблемите със замърсяването с пластмасови отпадъци в Черно море. След приключването на филма отборите, сформирани от организаторите трябваше да отговорят на редица въпроси за това как те самите биха могли да се включат в опазването на природата от замърсители, заплашващи живите организми в нея. В края на обсъждането те попълниха анкета с тематични въпроси, изразявайки личната си позиция.

Коментари:

коментара