Изграждане на STEM – център- пореден спечелен проект от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Проектът на училището за изграждане по процедура BG-RRP-1.017 – „Концепция за STEM среда“  по ПВР на стойност 248 877,17 лв. получи окончателно одобрение от управляващият орган на програмата.

Стратегията за устойчивост на STEM образованието в учебната система е построена върху разбирането, че това е процес, който изисква постепенно и последователно внедряване.

С тези мерки, нашият проект ще бъде в пълна готовност да създаде продължителна и устойчива STEM среда, която ще предостави на учениците незаменим опит в тази важна област.

Предвидено е създаване на:

1.         Изследователска лаборатория – мултифунцкионална зала за дизайн и 3D прототипиране, математика и информатика, включваща модулна мебел за 14 човека, 2 статични работни станции за дизайн и 3D прототипиране, мобилно фото студио (зелен и бял екран, мобилни софтбоксове), театрално разположени лекционни скамейки за 16 човека за презентация пред по-широка публика, отворени и затворени секции и шкафове за съхранение на учебни пособия и материали. Технологичното оборудване включва 16 лаптопа и един за училителя с подсилен хардуер, 3D принтер с включени консумативи, 3D скенер, 6 3D писалки с включени консумативи, 2 графични таблета, фотоапарат и светкавици, интерактивен дисплей и мултимедийна техника.

2.         Симулационно пространство – включва симулатор за автотранспортна и специализирана техника по горско стопанство. Автомобилния симулатор включва компютър, голям извит екран, кормилна и педална система, скоростен лост и специализирана седалка за симулатор.

3.         Мецанин – пространство за самостоятелна подготовка, разположено на полуетаж към изследователската лаборатория, включващо 5 работни станции. Технологичното оборудване включва 5 лаптопа.

4.         Склад – пространство за съхранение на материали, включващо отворени и затворени секции и шкафове.

5.         Лаборатория по природни науки – лаборатория по природни науки и дендрология, включваща централен лабораторен остров с 8 работни станции и една допълнителна за учителя, допълнителни 2 работни станции, шкаф с мивки и умивалник, отворени и затворени шкафове за ученически пособия и химични материали. Технологичното оборудване включва 1 дигитален микроскоп, с който учителят може да показва дигитален образ на по-голям екран, 10 аналогови микроскопа за учениците, множество комплекти по химия и физика, автономна оранжерия, комплекти за почви, инструменти за почвени проби, комплекти за измерване на нитрати, мобилна лаборатория за изследване на околната среда, интерактивен дисплей и мултимедия с бял екран при нужда от по-голяма картина.

6. Специализирано оборудване

В специализирано оборудване се предвижда закупуването на компоненти за автомобилен симулатор, който да обезпечи практиката по управление на автотранспортна, тежкотоварна и специализирана техника за дърводобив. Това ще даде възможност на учениците да се добият практически умения за управление на такава техника.

Центърът ще бъде разположен в помещения, отговарящи на изискванията за STEM обучение, с възможност за преустройство и приспособяване според конкретните нужди на различните дисциплини. Имаме изготвено интериорно решение, което представя визията на бъдещия STEM проект, както и индикативни сметки за строително-ремонтните дейности нужни за да бъде постигната.

Освен предвидените STEM пространства, проектът включва 5 високотехнологични свързани класни стаи, чиито цел е да обогатят обучението и да подпомогнат активното участие на учениците. Тези модерни класни стаи ще предоставят уникални възможности за взаимодействие, експериментиране и интеракция, като по този начин се насърчава креативността и иновативността.

С бъдещия училищен STEM център ние ще подготвим нашите ученици за бъдещето, като предоставим висококачествено образование, обогатено с иновативни подходи и възможности за практическо приложение на научните знания. Резултата от това ще бъде развитие на критично мислене у учениците, интегриране на проектно-базирано обучение, развитие на меки умения, насърчаване на експериментирането и засилена практична дейност.

Коментари:

коментара