Зимното подхранване на дивеча и ловностопанските съоръжения сред акцентите на учебната практика по дивечовъдство на Юндола за учениците от XII клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Изключително ползотворно, интензивно и динамично протече петъчната учебна практика по дивечовъдство за учениците от XII „б“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Точно в 8:30 ч. училищният автобус потегли от двора на учебното заведение в посока УОГС „Георги Аврамов“ – с. Юндола.

Основната цел бе дванадесетокласниците от специалност „Горско и ловно стопанство“ да натрупат практически опит по въпросите, посветени на ловностопанските съоръжения и зимното подхранване на дивеча. Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ се насочи към БИСД „Пашови скали“. Оградената ловна площ е създадена през 1988 г., а територията ѝ се простира върху 234 хектара. В базата за интензивно стопанисване се развъждат три основни вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня, които имат стабилни популации. Групата бе посрещната от ловния специалист и възпитаник на училището ни Александър Шулев.

За разлика от предходните организирани посещения на ученици от гимназията, този път условията бяха типично зимни, но това мотивира още повече дванадесетокласниците, ръководени от техния преподавател инж. Филип Устабашиев.

Практическата работа на терен бе свързана със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Бяха споделени добри практики при подхранването на дивеча с различните видове фуражи. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, хранилки и солища.

По време на практическото си обучение възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ разгледаха и принципното устройство на изградените капани за улов на живи животни.

Предмет на обсъждане бяха и нанасяните повреди и щети от дивеча.

Неподправени емоции сред всички предизвика и наблюдението на част от индивидите от популацията от елен лопатар.

Визитата на територията на УОГС „Георги Аврамов“ бе съчетана и с посещение на открития на 21 март 2023 г. музей на горското дело, където велинградската група бе посрещната от инж. Велина Джонгалова, отговорник от страна на стопанството за ценната сбирка.

Музейната експозиция представя автентичен кабинет на лесничея от 1911 г. В него посетителите могат да видят писалището и пушката на лесничея, уникални карти на горски територии. Освен това в новият дом на горското дело са разположени множество експонати, свързани с историята и развитието на горското дело – униформи, инструменти, стара горска техника. Лесничейският дом пази архивни документи, представящи развитието на горското ведомство, лесовъдското образование и наука.

Най-голям интерес и подчертана гордост предизвика музейната стая, представяща средното лесовъдско образование. Централно място в нея е отделено и на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Колекцията включва табла за историята и развитието на училището и уникална експозиция от инструменти, с които са обучавани поколения лесовъди.

Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се запозна отблизо и с наскоро реставрирания и открит Дом на горската педагогика.

Учениците бяха поощрени за своето отговорно отношение и висока мотивация към учебния процес от страна на инж. Филип Устабашиев с посещение и на студентския комплекс на Юндола, където имаха отличната възможност за релакс като изпият чаша кафе, чай или сок, както и да усетят автентичната студентска атмосфера.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола, включително и в сферата на ловното стопанство при отглеждането на ценни животински видове на територията на стопанството и в дивечоразвъдника на гимназията.

Коментари:

коментара