Започна приемът на документи за настаняване в общежитието на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че стартира процедурата по прием на документи за настаняване в новоизграденото общежитие на училището.

Желаещите да бъдат настанени в него трябва да подадат до 8 март 2023 г. в деловодството на училището следните документи:

  1. Заявление по образец – получава се от деловодството или се изтегля от ТУК.
  2. Служебна бележка за доходите на родителите за периода от м. август до м. януари включително /доходи от трудови правоотношения, пенсии, обезщетения, помощи, стипендии и др./.
  3. Служебна бележка за брат/сестра ученик, или студент.
  4. Други документи по критериите за класиране.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

         Образци на формулярите освен на сайта на гимназията са поставени и на таблото на първия етаж в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара