ЕРАЗЪМ +

Проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, финансиран по програма „Еразъм +“

За поредна година НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград стартира изпълнението на проект, финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.  Целите на проекта „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“ са свързани с:

  • изграждане на нови професионални компетенции и надграждане на уменията на учениците областта на устойчивото управление на горите;
  • повишаване на езиковите и интеркултурните умения на учениците;
  • създаване на международно партньорство и други.

Целева група по проекта ще бъдат 20 ученици от НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград.

Повече подробности по проекта може да намерите по-долу.