Един необикновен Международен ден на горите в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

На 21 март всяка година се отбелязва Международния ден на горите. Датата заема значимо място и в календара на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Събитието има за цел да повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Училищният организационен комитет по честването на Международния ден на горите бе подготвил богата, разнообразна и интересна програма от дейности на територията на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Много полезно и вълнуващо бе тематичното събитие, проведено в препълнената конферентна зала на гимназията. В него се включиха учениците от 8 и 12 клас.

Преподавателят по професионална подготовка, инж. Филип Устабашиев запозна присъстващите с официалната кампания на ФАО, посветена на тазгодишния Международен ден на горите, която през 2023 г. протича под мотото „Гори и здраве“.

„Президентът Рузвелт ги нарече „белите дробове на Земята“, поетът Робърт Фрост и милиони творци бяха вдъхновени от тях, а музикантът Стинг се бори да ги спаси. Говорим за гори. И известните личности далеч не са единствените, които чувстват силна връзка с тях. Всички го правим…“, обърна се в началото към аудиторията инж. Устабашиев.

инж. Филип Устабашиев

Атмосферата в залата стана още по-величествена, когато всички изгледаха официалния клип на кампанията за 2023 г.

Инж. Устабашиев направи исторически преглед на честването на празничния ден, посветен на горите, след което в тематична презентация очерта тревожни статистически данни за обезлесяването на планетата. Бе отделено специално място на заплахите и глобалните проблеми, до които ще доведат всички неблагоприятни въздействия върху дърветата. Основен акцент в неговото изложение бяха и многостранните ползи, които осигуряват горите.

Възстановяването и устойчивото управление на горите спомага за справяне с кризата, свързана с изменението на климата и биоразнообразието. Също така горите предоставят на обществото разнообразни материални и нематериални ресурси, които имат важно значение за устойчивото развитие, насърчавайки икономическата дейност, която създава работни места и подобрява живота.

Активна позиция по време на дискусията, посветена на опазването на горите изразиха преподавателите инж. Цветан Чечев, инж. Ирина Ачева и г-жа Ирина Аврамова.

Всички те отправиха своите послания към възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ във връзка с празничния ден.

Международният ден на горите провокира и ученическото творчество. Във фоайето и коридорите на гимназията бе наистина тържествено – можеха да се видят и изработените с много стил тематични кътове с участието на учениците Ясена Хаджиева и Георги Тоданов, нарисуваното табло от ученичките Анелия Лещарова и Миглена Хаджиева, модерно изработената и надписана дървена табела от талантливия ученик Иван Нейков.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград отвори широко вратите си за Международния ден на горите и проведе незабравим урок с техните бъдещи стопани.

Екипи от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград представяха училището на 21 март в две очаквани с подчертан интерес събития.

Днес на Юндола бе официално открита Експозиция на горското дело в България. Представителната група бе ръководена от директора инж. Стефан Шулев и включва учениците Иван Ганчев, Спасимир Методиев и Красимир Джалев.

Вторият екип от гимназията се насочи към Пловдив, където утре предстои да бъде открито и 27-то Международно изложение „Природа, лов, риболов“. Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград е единственото средно професионално учебно заведение, което участва в престижния форум от 2008 г. насам. Щандът на гимназията вече е готов да посрещне хиляди посетители в периода от сряда до неделя. Той бе прецизно подготвен от ученическия тандем Камен Кондев – Петко Дамов, под ръководството на зам.-директора инж. Надежда Ганчева.

Коментари:

коментара