Един ден заедно с природозащитниците от „LEGAMBIENTE“

На 13 септември (Ден 14) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград имаше среща с представители на Националната природозащитна организация „LEGAMBIENTE“.

Клаудио Кортичели и Луиза (в зелено) се срещнаха с групата от България

Водач на българската група, която се запозна с културното наследство и природата на границата между регионите Емилия-Романя и Тоскана бе президента на сдружението в Болоня Клаудио Кортичели. Визитата бе част от програмата по проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“.

Работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград тръган по следите на стратегически военен път, построен с цел да се контролира Апенинската територия и да се свърже Болоня с Рим.

В книгата си XXXIX от монументалната история на Рим Титус Ливиус пише, че през 187 г. пр.н.е. някои римски легиони, ръководени от консула Гай Фламиний, побеждават и подчиняват Лигури, което е местно население от тоскано-емилийските Апенини. След като донасят мир в тази област, те изграждат път от Болоня до Арецо, който постепенно изчезна поради небрежност и печалба. Пътят е бил съсипан от природното въздействие. Части от него все още са запазени, но са били повлияни от хилядолетно утаяване.

Организацията „LEGAMBIENTE“ създадена през 1980 г. вследствие на екологичното движение, което се развива в целия западен свят през втората половина на 70-те години на миналия век. Неправителственото сдружение е отворено за широк кръг от граждани, организирани в национални централи, регионални комитети и териториални кръгове.

На границата между областите Емилия-Романя и Тоскана

„LEGAMBIENTE“ има за цел да защитава околната среда и на необходимостта да се изгради справедливо, подкрепящо и устойчиво общество.

Поради тази причина организацията ежедневно се ангажира с опазването на биоразнообразието и борбата срещу изменението на климата, замърсяването и застрояването.

Икономическите ресурси са резултат от доброволния принос на членове и поддръжници, както и на компании и институции, които споделят целите за устойчивост и желаят да подкрепят проекти на „LEGAMBIENTE“ .

Организацията функционира на национално и регионално ниво, работейки с правителството за спиране на проекти, застрашаващи екологичната устойчивост, обнародване на закони, полезни за опазване на природата и гарантиране на качеството на живот на гражданите.

Силата на „LEGAMBIENTE“ е ангажиментът за борба срещу всичко, което може да навреди на екосистемата и живота на местните общности, да включва граждани в проекти за промяна и подобряване на качеството на техния живот.

Водещо правило на асоциацията винаги е била екологията, формирана на научна основа, тоест да се намери всяка инициатива за защита на околната среда на солидна база от научни данни, което позволява да се посочат предложения за алтернативи конкретни, реалистични и практични решения.

Успешната работа на „LEGAMBIENTE“в Италия довежда до забраната за използване на пластмасови торбички за еднократно пазаруване, ускоряване на процеса по влизането в сила на закон, който задължава общините да достигнат 73% от разделното събиране на отпадъци и да приемат точната тарифа, спрени са проектите за магистрали в региона и други.

Коментари:

коментара