Други

График на занятия с групите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Месец Юни, 2019 година

Група Дати на провеждане на занятията
през м. Юни
VIII  клас, група №1 4, 11,18, 25
VIII  клас, група №2 3, 10, 17, 24
IX     клас, група №1 5, 12, 19,  26
IX     клас, група №2 6, 13,  20, 27
X       клас, група №1 5, 12, 19,  26
X      клас, група №2 4, 11,18, 25
XI     клас, група №1 5, 12, 19,  26