Дипломна защита за историята в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

След 20-годишно прекъсване, дипломната защита отново се завърна като вариант на държавен изпит по професията за завършване в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Първата дипломантка, която от 2003 г. насам разработи и защити дипломен проект в гимназията стана зрелостничката Деница Баракова от специалност „Горско и ловно стопанство“.

Завършването на средното образование по новия формат бе регламентирано с промени в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и влезе в сила от учебната 2021/22 г. През миналата година обаче нито един зрелостник в Националната ПГГС „Христо Ботев“ не избра да разработва дипломен проект. Гимназията утвърди система от критерии, които трябва да бъдат изпълнени от кандидат-дипломантите. Затова и останалите зрелостници избраха един от другите два варианта за приключване на средното си професионално образование в частта по теория на професията, като в единия случай имаха възможност да разработват изпитна тема, а в другия да решават тест по конкретната тема. До 2003 г. дипломните защити, обаче бяха традиционен вариант за дипломиране в сферата на професионалното образование.

Дипломната защита на зрелостничката Деница Баракова в частта по теория се проведе в многофункционалната конферентна зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Представянето на дипломантката се оценяваше от 5-членна Държавна изпитна комисия, включваща преподаватели по професионалното направление „Горско стопанство“, представители на работодателите и синдикатите. Председател на журито бе инж. Надежда Ганчева, зам.-директор на гимназията, а ролята на членове изпълняваха – инж. Цветан Чечев (рецензент), инж. Иван Дулев, инж. Найден Петров, зам.-директор на ДЛС „Чепино“ и инж. Филип Устабашиев (ръководител-консултант на дипломния проект).

Темата на разработката бе „Стопансване на благородния елен (Cervus elaphus L.) в ДЛС „Чепино“.

Зрелостничката Деница Баракова представи подробно и аргументирано своя дипломен труд. Изложението ѝ бе подкрепено от богато оформената тематична презентация.

Дипломният проект бе структуриран в общ обем от 41 страници (основен текст).

Изчерпателната рецензия на инж. Чечев подчерта високата стойност на разработката.

Дипломантката Деница Баракова отговори убедително на всички въпроси, които бяха зададени от представителите на комисията.

След обобщаването на резултатите, получени от всеки един участник в журито бе обявен и крайният резултат. Зрелостничката Деница Баракова получи максималният брой от точки.

Председателят на ДИК, инж. Надежда Ганчева, подчерта в заключение, че качеството на разработения дипломен проект и неговата защита са заслужили най-високата оценка. Комисията се гордее със знанията, натрупани за 5-годишния период на обучението на Деница Баракова в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Ключова заслуга за постиженията ѝ има и нейния авторитетен ръководител – консултант инж. Филип Устабашиев.

Дипломантката благодари също така за оказаното съдействие на инж. Найден Петров – зам.-директор на ДЛС „Чепино“ и на инж. Петър Янакиев от „Пролес инженеринг“ – автор на последните два ловностопански плана на стопанството.

От своя страна инж. Петров, който е бивш преподавател в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, връчи на дипломантката Деница Баракова подарък от ДЛС „Чепино“ с пожелание за успешна реализация. Само преди по-малко от месец талантливата възпитаничка на гимназията стана №1 с отбора на гимназията в 15-то Национално състезание „Горски многобой“, проведено в гр. Тетевен. Освен това Деница получи златния медал в конкуренцията на връстниците си от цяла България и в най-трудния и комплексен състезателен пункт от първия етап, свързан с разпознаване на дървесни видове, следи от птици и бозайници, вредители и болести.

Коментари:

коментара