Ден на ученическото самоуправление в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Единадесетокласничката Еми Кейбашиева седна на директорското място в Деня на ученическото самоуправление в НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

При изключителен интерес и висока активност премина на 19 май 2022 г. Денят на ученическото самоуправление в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

С голям ентусиазъм и отговорност учениците влязоха в ролята на преподаватели и на ръководители. „Новите“ длъжностни лица получиха правомощия да организират провеждането на учебния процес, да решават проблемни ситуации, свързани със стриктното спазване на учебно-възпитателните и административни дейности.

Ръководните длъжности бяха заети от представителите на ръководството на Съвета на УУС към гимназията. Функциите на директор бяха поверени на Еми Кейбашиева (11 б). Ролята на нейни заместници бе възложена на Албена Мезинова (8 б) – зам. директор УД и Илиана Трендафилова (9 б) – зам. директор УПД. За главен счетоводител бе избран Красимир Крачов (9 б).

В коридорите на смяна пък бяха усмихнати, но строги „учители”, които следяха за реда и дисциплината. Определено часовете преминаха по интересен и неповторим начин, който се хареса на учениците.

По време на учебния процес, ръководният екип посети всеки клас. Авторитетно директорът и зам. – директорите се запознаха лично с протичането на часовете и направиха важни съобщения.

Усмихнато медицинско лице влезе в лекарския кабинет. Всички ученици бяха посрещани с внимание и грижа от Катерина Бързакова (10 а).

Коментари:

коментара