Две групи от педагогически специалисти в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград преминаха специализирани обучения за повишаване на квалификацията им

Преподавателите от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград преминаха през м. ноември 2022 г. специализирани обучения, свързани с повишаване на тяхната квалификация. Дейностите, заложени в Годишния план на училището, се проведоха в две самостоятелни групи, а срокът на изпълнение бе от 18.11.2022 г. до 22.11.2022 г. Обучението с продължителност 16 академични часа в задължителната присъствена форма се проведе в периода 18-19 ноември 2022 г. на територията на к.к. Пампорово.

Първата група бе съставена от педагогическите специалисти по професионална подготовка. Те преминаха обучение по програма „Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности”. Лектор на обучението бе г-жа Маргарита Гатева, дългогодишен държавен експерт в дирекция „Професионално образование“ на МОН. Заедно с групата от преподаватели от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, в обучението взеха участие и преподаватели от Лесотехническата професионална гимназия – гр. Берковица. Представителите на двете учебни заведения са част от авторския колектив към МОН, разработил Националните изпитни програми по професионално направление 621 „Горско стопанство“.

Втората работна група включваше преподавателите по общообразователна подготовка, които преминаха специализирана подготовка по програма „Проектно – базирано обучение”. Лектор на обучението бе г-жа Озден Мурадова.

Всички участници в проведените обучения успешно повишиха своята квалификация и придобиха нови знания и компетентности, които ще могат да приложат в своята бъдеща педагогическа работа в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара