Група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград участва в заключителен семинар по проект за биоразнообразието на българските генетични лозови ресурси

Община Велинград бе домакин на 13 февруари 2023 г. на заключителен семинар и пресконференция на тема „Добри практики и технологии за съхранение и използване на биоразнообразието на българските лозови генетични ресурси-2”. На събитието, което се проведе хибридно (присъствено и он-лайн) бяха представени окончателните резултати на проект COST 17111 „Интегриране на данни, за увеличаване на силата на омикс технологиите за подобряване на лозата“ /INTEGRAPE/ към Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, с национално съфинансиране от Фонд Научни Изследвания.

Сред поканените участници бе и представителна група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, съставена от преподавателите инж. Филип Устабашиев и инж. Вергиния Иванова и четирима ученици от X клас – Иван Ганчев, Камен Кондев, Красимир Джалев и Петко Дамов.

Събитието бе открито от г-жа Светла Томова, зам.-кмет на община Велинград. Участниците в научния форум бяха поздравени чрез онлайн връзка и от проф. д.н. Иван Атанасов – директор на Агробиоинститут – гр. София. Научната организация е базовата организация на проекта за България.

Г-жа Томова получи почетна грамота от координатора на проекта за България и член на Управителния съвет на COST проф. д-р Иван Цветков по случай 15-годишното успешно сътрудничество между Агробиоинститут – гр. София и местната власт по 8 значими проекта, част от които с международно финансиране.

Програмата на научния форум включваше изнасянето на пет доклада. Научните разработки бяха представени пред аудиторията от проф. д-р Иван Цветков, гл. ас. д-р Лилия Георгиева и доц. д-р Красимир Русанов от Агробионститут – гр. София, доц. д-р Ангел Ферезлиев от Институт за гората при БАН и г-н Георги Куманов – главен уредник на Исторически музей – гр. Велинград.

Основната цел на проекта е подготовка на страната за успешно включване в създаването на отворена, международна и представителна мрежа от всички заинтересовани страни в изследователската общност на лозата (академични, индустриални, политически и потребителски), за да се разработят минимални международни стандарти за бази данни и добри практики.

Проектът стартира през март 2019 г., а на 1 февруари 2021 година с начална пресконференция бяха представени първите резултати, свързани с лозички от 18 гроздови сорта, засадени в района на Велинград. От представените последни доклади стана ясно, че 10 от тези сортове имат много добра адаптивност към местния климат, развиват се добре и могат да се превърнат в местни сортове за производство на вино. Част от тях са Пино ноар, Мискет викинг, Татул -1, Молдова, Троя, Брестовица, Суперран Булгар и др.

В хода на проекта бе проведена и анкета с различни целеви групи, сред които и преподаватели и ученици от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, по отношение на информираността, оценката и възприемането на лозовите генетични ресурси и техните продукти.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград си партнира с Агробиоинститут – гр. София вече близо 5 години по различни проектни дейности. Преди това училището бе активен партньор по мащабния проект „БИОПРОСПЕКТ – Консервиране и устойчиво използване на биоразнообразието в горските територии”. Част от теренните проучвания на територията на община Велинград, свързани с вземането на проби от дървета от черен бор се проведоха през месец юли 2019 г. В тях участваха проф. Иван Атанасов и доц. д-р Красимир Русанов от Агробиоинститута, както и инж. Филип Устабашиев от НПГГС „Христо Ботев“.

През 2020 г. учителите от лесовъдското методическо обединение, ръководени от зам.-директора инж. Надежда Ганчева преминаха и специализиран двудневен курс на тема „Съвременни подходи в помощ на решения за горски територии и екосистеми“ в Агробиоинститут – гр. София.

Коментари:

коментара