Група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград гостува в Музея на Лесотехнически университет

Доц. д-р инж. Евгени Цавков

На 28 октомври 2022 г. група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ посети Музея на Лесотехнически университет – гр. София. Представители на Ученически съвет на гимназията, ръководени от зам.-директора инж. Надежда Ганчева се срещнаха с доц. д-р инж. Евгени Цавков. Университетският преподавател е уредник на ценната сбирка от архивни документи, свързани с историята на горското стопанство у нас.

Доц. д-р инж. Евгени Цавков разказа за различните етапи от развитието на музея, който е създаден през 1975 г. и продължава да съхранява ценни исторически сведения. Всъщност 1975 е юбилейна година, през която се навършват 50 години от лесотехническото образование в България. По този повод е реализирана дългогодишната, възрожденска идея – създаването музей за съхраняване на миналото на нашето горско стопанство. Проф. Свилен Николов е инициаторът за изграждането на Музея, а негов първи уредник е инж. Веселин Дочев.

Архивът на музея днес надхвърля 400 кутии, подредени в хронологичен ред. Стана ясно, че усилията в бъдеще ще бъдат насочени към създаването на експозиционна зала.

Доц. Цавков показа най-старата книга, която се съхранява в музея – „Природните богатства на целокупна България“ от 1884 г. Неин автор е Херменгилд Шкорпил. Най-богатият архив, който се съдържа в музея е на акад. Борис Стефанов.

Едно от най-ценните и значими постижения са писмените спомени на ветераните в горското дело. Съществена част от музейната сбирка представлява дарения книжен фонд – книги, учебници, сборници, отпечатъци от статии, ръкописи и др. Музеят съхранява първата горска карта от 1894 г., изработена от Константин Байкушев като лесничей в Татарпазарджишкия район; първия ръкопис на Флората на Николай Стоянов и Борис Стефанов; първите учебници (чернови) по Дендрология и по Анатомия на дървото от Борис Стефанов.

Специално за групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе организирано също и посещение на катедра „Дендрология“.

„За да имаш бъдеще, познавай миналото си“, убеден е доц. Цавков.

Ръководството на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и лично инж. Надежда Ганчева и групата от ученици, посетили Музея на Лесотехнически университет, изказват своята сърдечна благодарност към доц. д-р инж. Евгени Цавков за отделеното внимание. Всички са възхитени от визитата си в „съкровищницата на горска история“ и от отношението на нейния главен пазител – доц. д-р инж. Евгени Цавков! За нас от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград винаги е истинска чест и удоволствие общуването с личности като доц. Евгени Цавков!

Коментари:

коментара