Групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград посети парк „Chiusa“ – световният дом на саламандъра

На 13 октомври групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се запозна със знаковия парк „Parco della Chiusa“ край съседното на Болоня градче Казалекио ди Рено. Дейността бе част от изпълнението на програмата по проект „Изграждане на практически компетенции в сектора на горското стопанство и усвояване на добри практики в грижата за природните паркове и защитените територии“, договор 2020-1-BG01-KA102-078068, финансиран по програма „Еразъм +“.

Парк „Chiusa“ е определян като „зеленото пулсиращо сърце“ в района. Мястото се характеризира с неподправена красота и високо екологично качество, но все още може да се твърди, че е проучено в цялата си сложност.

Българската група бе посрещната от Джан Франко и Джилиоля – служителите на GEV (Провинциален доброволен екологичен гвардейски корпус). На тях и колегите им е поверено опазването на парка. Дейността им е свързана също със задължението да информират хората за правилен подход и поведение към околната среда. Извършва се екологично образование – игри, конференции, стажове – директни интервенции в района за извършване на целенасочено почистване или за предоставяне на екологична помощ в случай на пожар или на хора в случай на наводнение или земетресение.

Преди да пристигне в парка групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се запозна с водните ресурси и функционирането на различните системи за тяхното правилно разпределяне в количествено и качествено отношение.

От 2006 г. територията на парка с площ 110 хектара е включена като обект от значение за общността – зона за специална защита, наречена „Boschi di San Luca e del Reno“ (IT4050029). Въпреки че е в близост до гъсто населени райони обхваща широк спектър от естествени местообитания, все още доста запазени, типични за ниските хълмове на Болоня, в които живеят множество редки и застрашени животински и растителни видове. Значението на района се състои по-специално в структурата и разположението на обекта: той е екологичен коридор както за птици, така и за сухоземни видове.

От наличните местообитания интерес представляват общо единадесет: пет открити, три водни и три от горски тип, обхващащи около една трета от повърхността на обекта.

От 2014 г. парк „Chiusa“ е част от защитения природен и полуестествен ландшафт „Colline di San Luca“, създаден съгласно регионалния закон 6/2005. Районът обхваща площ от 5000 хектара, обхваща общините Болоня, Казалекио ди Рено и Сасо Маркони.

Символът на парка е много рядък земноводен вид, зрелищният саламандър, живеещ в защитена колония покрай Рио Коко. Това много красиво животно се превърна в неразделна част от логото, отличаващо този парк. От миналата есен видът е включен в сложен проект, който преминава от създаването на биодинамична компания, която управлява цялата територия до реставрацията на исторически сгради. Зрелищният саламандър получава името си от V-образния модел на главата си, докато научното му име е Salamandrina terdigitata.

Отличителната особеност за саламандъра е, че той присъства само в Апенинска Италия и в никоя друга част на света и точно поради тази причина Италианският зоологически съюз го е избрал за свой символ. Много е трудно да се забележи, тъй като освен малкия си размер, той обикновено живее в подраста. Женската по време на размножителния си период, който е около трите месеца, влиза във водата, за да снася яйца, използвайки басейните по каналите. В Рио Коко са регистрирани около 250 -300 женски в репродукция.

Всичко това трябва да ни помогне да разберем и да се изправим пред основните фактори, които намаляват популацията му през последните десетилетия. Факторите за влошаването на околната среда са обезлесяването на хълмистите райони, използването на вода за селскостопанска употреба и замърсяването им поради необработени градски отпадъчни води и накрая изоставянето на правилното управление и почистване на горите.

По време на визитата си в парк „Chiusa“ българската група впечатли италианските домакини със своята дисциплинираност и професионална подготовка. Представителите на GEV бяха подготвили за засаждане в защитената територия видът дъбравник (див коноп) – Eupatorium cannabinum L. Многогодишното растение е от сем. Сложноцветни (Asteraceae).

Освен това гостоприемните домакини раздадоха ценна литература, свързана с парка на своите гости от България.

В края на посещението на парк „Chiusa“ любезните домакини бяха подготвили почерпка за българската група, която затвърди отличните впечатления и на двете страни и изгради стабилна основа за много нови приятелства.

Коментари:

коментара