Групата на НПГГС „Христо Ботев“ посети Защитена зона „Dosolo“ и Екомузей на водата

На 19 септември (Ден 20) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети Защитена зона „Dosolo“ и разположения на нейна територия Екомузей на водата във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

За втори пореден ден наш домакин бе Андреа Мориси – технически ръководител в екологичната организация „Sustenia“, която управлява 12 защитени територии в регион Болоня.

Андреа Мориси получи специалната ловна шапка на клуб „Наслука“ от неговия основател инж. Филип Устабашиев и веднага я използва в битката с дъждовното време по време на визитата

Зоната за екологично равновесие „Dosolo“ обхваща площ от 5,5 хектара. Състои се от 3 хектара водна зона и 2,5 хектара хигрофилна растителност.

Андреа Мориси и неуморната ни преводачка Лили Калибацева бяха приети за почетни членове на клуб „Наслука“ по единодушно решение на цялата група от НПГГС „Христо Ботев“

В по-общ план, мрежата от канали (с площ от 55 хектара), разположена административно в община Сала Болонезе, се управлява от консорциума за рекултивация Renana. Изпълнява се основната хидравлична функция, която има за цел да задържа водите, които не се вливат в река Рено и са предназначени за агроекологична функция поради наличието на високо биологично разнообразие.

Характеристиките на района го правят подходящ, както за демонстрационни цели, така и за туристическо-рекреационни нужди.

Поради своите особености Зона „Dosolo“ е включена в мрежата Натура 2000 като Специална зона за защита с код IT4050030 и също така е неразделна част от структурата на Екомузея на водата.

Неговото предназначение е да говори за водата, науката, историята, рекултивацията и екологията.

По-конкретно, Екомузеят на водата на Сала Болонезе има за цел да разпространи знанията за всички аспекти, свързани с водния свят: технически, исторически, културни, социални и екологични. В тази област човекът се намесва от векове, управлявайки излишъците на своите реки, започвайки от река Рено, в район, който преминава от планината до равнината.

Екомузеят на водата се състои от изложбен център и система от маршрути.

Коментари:

коментара