График на обучението в НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград (в сила от 12.04.2021 г.)

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се възстановяват частично присъствените учебни занятия, считано от 12.04.2021 г. (понеделник).

Присъствените учебни занятия за учениците от 8-и до 12-и клас в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, ще се провеждат при спазването на следния график:

  • от 12.04.2021 г. (понеделник) до 23.04.2021 г. (петък) – присъствено ще се обучават учениците от 8 и 10 клас;
  • от 26.04.2021 г. (понеделник) до 29.04.2021 г. (четвъртък) – присъствено ще се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Обучение от разстояние в електронна среда ще се провежда за учениците от 8-и до 12-и клас в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, при спазването на следния график:

  • от 12.04.2021 г. (понеделник) до 23.04.2021 г. (петък) – в електронна среда ще се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;
  • от 26.04.2021 г. (понеделник) до 29.04.2021 г. (четвъртък) – в електронна среда ще се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.

Коментари:

коментара