Горскостопанските карти – поредното практическо усъвършенстване за възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Съдържанието и приложението на горскостопанските карти в лесоустройствената дейност бе главния акцент от практическото занятие на учениците от XII „б“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. На 30 ноември се проведе поредното ценно обучение, което пренесе бъдещите техник-лесовъди към съвременните хоризонти на лесоустройството. Под майсторското ръководство на своя преподавател и изключителен практик в тази сфера, инж. Филип Устабашиев, възпитаниците на нашата гимназия бяха вдъхновени и се научиха да извличат най-важната информация от една горскостопанска карта.

Дванадесетокласниците се запознаха отблизо с изискванията на Наредба №20/2016 г., която е пряко свързана с изработването на картния материал в горското стопанство. Всеки ученик получи индивидуално задание с карта, което изпълни старателно и отговорно. Занятието продължи с множество практически казуси, засягащи кадастралните и специализираните данни, включени в отделните картни листове от ДГС „Алабак“.

„Още от първия час по лесоустройство сме си поставили високи цели, които съм сигурен, че ще изпълним“, обърна се мотивиращо към учениците инж. Устабашиев.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград продължава да създава едни от най-висококвалифицираните кадри в областта на лесоустройството и тази тенденция ще продължи в дългосрочен план, уверен е инж. Устабашиев.

Коментари:

коментара