Геодезическите измервания – професионално предизвикателство пред бъдещите техник-лесовъди

Броени дни преди коледната ваканция, когато празничния дух и настроение е обзело всички ученици на НПГГС „Христо Ботев“- Велинград, се проведе комплексен урок с практическа насоченост по дисциплината Геодезия. Неблагоприятните климатични условия и ниски температури, не успяха да попречат на единадесетокласниците от гимназията, да се докоснат в реална среда до геодезически уреди и инструменти като теодолит и двойна петостенна призма.
Темата на урока бе „Измерване на ъгли“, а бъдещите техник-лесовъди, бяха ръководени от своя преподавател по дисциплината – инж. Иван Дулев.

Основната задача, на учениците от XI „a“ клас, бе свързана с измерването на хоризонтални и вертикални ъгли. Всяка една група настрои теодолита за работа и изпълни трите осови условия за правилно измерване и отчитане на ъгли. След това учениците направиха своите отчети при първо и второ положение на зрителната тръба, в сигнализираните предварително точки, с помощта на жалони. Стойностите които те отчетоха, бяха коректно попълнени и пресметнати в „Ъглов карнет“, с което възложената задача беше изпълнена успешно.

Днес възпитаниците на НПГГС натрупаха ценен опит и знания, които ще им бъдат полезни за бъдещи стопански дейности в горите, свързани с изграждането на различни технически и инфраструктурни съоръжения.

Коментари:

коментара