Вълнуващи моменти за учениците от X клас в БИСД „Пашови скали“

Топлият 12 октомври се превърна в ден за много незабравими изживявания и ползотворна работа за учениците от втора група на X „в“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Програмата им включваше посещение на базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“.

Именно на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола се проведе учебната практика по ловно стопанство за възпитаниците от гимназията. Занятието бе посветено на ловностопанските съоръжения.

Учениците от спец. „Горско и ловно стопанство“, ръководени от своя преподавател инж. Филип Устабашиев бяха посрещнати от ловния специалист Красимир Манушов. Той също е възпитаник на Националната ПГГС „Христо Ботев“. Всички спазиха мерките за биосигурност при посещението си в оградената площ.

В самото начало на практиката групата получи подробна информация за комплекса от ловностопански дейности, извършвани на територията на стопанството и в частност в БИСД „Пашови скали“. Оградената площ, създадена през 1988 г., се характеризира със силно пресечен релеф и се простира върху площ от 234 хектара. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Практическата работа на учениците продължи със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Бяха споделени добри практики при подхранването на дивеча. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, хранилки и солища.

По време на практическото си обучение възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ разгледаха отблизо и изградените капани за улов на живи животни.

Визитата включваше и наблюдение на част от популацията от елен лопатар по време на храненето ѝ. Месец октомври е изключително важен за вида от сем. Еленови. През този период от годината протича сватбуването на елена лопатар.

Придобитият практически опит заема важно място за изграждането на учениците като качествени специалисти и в областта на ловното стопанство.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

Коментари:

коментара