Вълнуваща и необикновена лекция за горското дело в България бе изнесена в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

„Гората е мост между миналото, настоящето и бъдещето, през който ние подаваме ръка на своите синове“ – тези силни думи на проф. Тодор Димитров от 1937 г. звучат все по-актуално днес.

Величествената история на горското дело в България, разказана по уникален и неподправен начин, влезе в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и завладя сърцата на всички присъстващи.

На 22 април 2024 г. в препълнената конферентна зала на училището гостува доц. д-р инж. Евгени Цавков – ръководител на катедра „Дендрология“ при Факултет „Горско стопанство“ на Лесотехнически университет – гр. София. Доц. Цавков е главен уредник и на музейната сбирка на висшето училище, в която са съхранени изключително ценни документи, свързани с историята на горското ни стопанство. Освен уважаван преподавател, той е и страстен изследовател на горското дело в България.

Богатото и увлекателно изложение на доц. Цавков се превърна в един съвременен поглед върху историческото наследство, създадено от поколения лесовъди и завещано безрезервно на техните наследници. Наследство, което носи своите истински предизвикателства, магическа сила, висок морал и житейски уроци.

„Седмицата на гората“ – чернобяла, но вечнозелена – така характеризира празникът на гората доц. Цавков. Богатият архив на честванията през годините доближи присъстващите до предстоящия вековен юбилей през 2025 г.

Паметна е и датата 28.01.1925 г., когато е открит Лесовъдният отдел при Агрономическия факултет на Софийския университет.

През тази година се честват 145 години горска служба и 124 години горски печат, припомни на аудиторията преподавателят в Лесотехнически университет.

„Великата книга на природата е открита пред всички и в тази велика книга досега са прочетени само първите страници“, подчерта доц. Цавков.

„Благодаря за вниманието и търпението, надявам се да съм ви направил съпричастни към историята на някои от нашите пионери в горското ни дело!

Желая на всички, въпреки трудностите пред вас, да бъдете здрави, да бъдете заредени с ентусиазъм, за да имате още много успехи в благородната професия и не забравяйте, че сте наследници на славно минало!

ОБИЧАЙТЕ ГОРИТЕ!!!“, завърши своята паметна лекция доц. Евгени Цавков.

С думи на благодарност и уважение към високия гост се обърна инж. Надежда Ганчева – зам.-директор на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, по чиято идея и покана се осъществи лекцията, посветена на историята на горското дело.

Председателят на лесовъдското методическо обединение в гимназията, инж. Цветан Чечев и младия и перспективен преподавател Илиян Пенев връчиха на доц. Евгени Цавков подаръци за спомен от визитата му в училището – еталон в лесовъдското образование.

Организираното събитие е част от програмата по отбелязване на 75-годишнината на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара