Възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград натрупаха качествени знания за дендрохронологията

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград продължава на висока скорост серията от тематични лекции, изведени от водещи преподаватели от Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехнически университет – гр. София.

Публичната лекция на тема: „Шепотът на дърветата: Тайните истории на времето“, бе поредното доказателство за силната връзка между средното и висше образование в професионалното направление „Горско стопанство“.

Заслугата за стойностната лекция бе на гл. ас. д-р инж. Николай Цветанов от катедра „Дендрология“, който майсторски завладя аудиторията в препълнената зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Дендрохронологията е съвкупно наименование за редица методически подходи, които целят да се разчете записана в годишните пръстени на дървесните растения информация. А тя е многообразна. През целия си живот дървесните растения изпитват влиянието на редица фактори, които оказват въздействие върху тях. Варирането на температурите и валежите, различни събития като ветровали, снеголоми, пожари, лавини, сечи, насекомни каламитети и други намират своето отражение в структурата на годишните пръстени. В някои случаи, да се прочете тази кодирана информация не е толкова трудно, в други, въпреки голямото ни желание, е невъзможно.

Гл. ас. д-р инж. Цветанов посочи примери от приложението на дендрохронологичните методи при проучване на дървесни растения в България и по света. Те далеч не са всички възможни. През последните десетилетия проучването на годишните пръстени набира все повече популярност.

Лекцията на гл. ас. д-р инж. Николай Цветанов бе полезна за всеки, който се интересува от влиянието на екологичните фактори върху дървесните видове и от дендрохронологията като научна област, разкриваща закономерностите на това влияние в краткосрочен и дългосрочен план.

С думи на благодарност и уважение към перспективния преподавател от Лесотехнически университет се обърна инж. Надежда Ганчева – зам.-директор на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, по чиято идея и покана се осъществи лекцията, посветена на дендрохронологията.

По традиция инж. Ганчева връчи на гл. ас. д-р инж. Николай Цветанов подаръци за спомен от визитата му в училището – еталон в лесовъдското образование.

Организираното събитие е част от програмата по отбелязване на 75-годишнината на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара