Висока оценка за Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград на XXIV-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“ на ЛТУ

Отлично представяне на завършилата XXIV-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“ записа екипът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград. Високият научен форум се организира традиционно от Факултет „Стопанско управление“ при Лесотехнически университет – гр. София. Домакин на конференцията след почти 3-годишна пауза бе Университетския комплекс към УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола. Събитието на 1350 метра надморска височина се проведе в периода от 18 до 20 март 2022 г.

Сред разработките на всички участници изпъкна и научната продукция, създадена от представителната група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград – единственото средно учебно заведение, което всъщност бе участник в научния форум, а от месец март 2021 г. придоби и статут на Асоциирано училище към Лесотехнически университет.

Дванадесетокласниците Неди Хаджиев и Валентин Таров впечатлиха аудиторията с майсторското и балансирано поднасяне на своя доклад на тема „Червен списък на птиците в Европа – нов преглед, методология и резултати“. Техен научен ръководител бе преподавателят им инж. Филип Устабашиев, под чието методично ръководство те работиха по подготвянето на своята научна разработка. Екипът от Националната ПГГС „Христо Ботев“ бе ръководен от зам.-директора, инж. Надежда Ганчева.

Зам.-директорът на НПГГС „Христо Ботев“, инж. Надежда Ганчева проследи целия форум

Представянето на изследването на Неди Хаджиев и Валентин Таров бе включено по програма в първата пленарна сесия на форума. Учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ демонстрираха отличен синхрон и респектираха аудиторията в зала №2.

Проф. д. н. Иван Палигоров

Разработката им представи Европейският Червен списък на птиците, който представлява система за обективна оценка на риска от изчезване на всички 544 вида птици, срещащи се постоянно и естествено в Европа. Той е част от Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) на застрашените видове. Червеният списък подпомага вземането на решения, приемането на национални и международни политики в областта на околната среда и нейното опазване. Червеният списък на IUCN се използва като критичен индикатор за опазването на световното биоразнообразие.

Актуалното издание на Червения списък на птиците в Европа е изготвено от международната природозащитна организация BirdLife International за четвърти път (1994, 2004, 2015 и 2021 г.).

Мащабното изследване установява, че на европейско ниво 13% (71 вида) от оценените 544 вида птици са застрашени. От тях приблизително 2% (8 вида) са със статут на критично застрашени (CR), близо 3% (15 вида) са застрашени (EN) и близо 9% (48 вида) попадат в категорията уязвими (VU). Почти застрашени (NT) са други около 6% (34 вида), а пет вида се считат за регионално изчезнали (RE) в Европа.

Обобщените резултати показват, че 30% от европейските птици имат намаляваща тенденция в развитието на популацията им, 23% са стабилни или вариращи, 21% се характеризират с увеличаващ се темп, докато при 26% тенденцията е неизвестна.

Общо 84 вида са сменили своя статут в Червения списък на европейско ниво спрямо предишната оценка през 2015 г., най-често с една категория, но понякога и повече. От тях 37 са класифицирани в категория с по-висок риск от изчезване, а 47 – в категория с по-нисък риск от изчезване.

Докладът на Неди Хаджиев и Валентин Таров предизвика качествена дискусия

Представянето на ученическия екип от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, бе оценено високо и от проф. д.н. Иван Палигоров – декан на Факултет „Стопанско управление“ при Лесотехнически университет, който е главен организатор на научния форум от създаването му през 1999 г. и основаването на т. нар. „Юндолски клуб“. Да припомним, че проф. д-р Иван Палигоров е възпитаник на нашето училище, а понастоящем е и председател на Съюза на лесовъдите в България.

Проф. д. н. Иван Палигоров връчи сертификати на учениците Валентин Таров (в средата) и Неди Хаджиев (вдясно)

Учениците Неди Хаджиев и Валентин Таров получиха персонални покани да продължат своето образование в Лесотехнически университет. Двамата възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград ще ползват преференция в случай, че изберат да се обучават в ЛТУ. Едно от предимствата ще бъде, че няма да полагат кандидат-студентски изпит по силата на подписаното споразумение за асоциирането на НПГГС „Христо Ботев“ към Лесотехнически университет.

Възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ ще имат предимство при кандидатстване в Лесотехнически университет

„Тазгодишното издание включваше 44 доклада, от които представени бяха 24, разработени от 59 автори“, обобщи резултатите от научния форум проф. д. н. Иван Палигоров.

Неди Хаджиев (вляво) и Валентин Таров (вдясно) със своя научен ръководител инж. Филип Устабашиев

Представените доклади на конференцията предстои да бъдат отпечатани и в реферираното издание на Факултет „Стопанско управление“ – списание „Управление и устойчиво развитие“.

Младите възпитаници на НПГГС „Христо Ботев“ дадоха заявка за бъдещи академични успехи, уверен е проф. д. н. Иван Палигоров

За пореден път Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград защити своето водещо място на високия научен форум и доказа, че е професионално училище, което открива широкомащабни творчески хоризонти за своите възпитаници и преподаватели.

Коментари:

коментара