Викторината на „Зелени Балкани“ донесе нови успехи и вдъхновение за възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград продължава по възходяща линия участието си в поредицата от образователни дейности, организирани от природозащитната организация „Зелени Балкани“.

Новото предизвикателство бе Националната онлайн-викторина, посветена на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, прилепите и китоподобни.

Общо 175 ученици от 14 учебни заведения в страната тестваха познанията си за защитените зони у нас и за бозайниците, завладели въздуха и моретата. Според регламента право на участие във викторината имаха единствено ученици от VIII и IX клас. Самото онлайн състезание се проведе в рамките на месец април 2021 г., а официалните резултати бяха обявени на 21-ви май – Деня на Натура 2000.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе авторитетно представена от 14 свои възпитаници, ръководени от преподавателя по професионална подготовка инж. Филип Устабашиев. В онлайн-викторината участваха осмокласниците Красимир Кичиков, Борислав Белчов, Мехмед Гуджев, Петко Дамов, Илиана Трендафилова, Йорданка Терзиева, Костадинка Даилова, Иван Ганчев, Раим Кавлаков, Габриела Апостолова и Красимир Крачов, както и деветокласниците Иветка Арнаудова, Фатме Рамаданова и Илия Самоходов. Всички ученици на гимназията проявиха отговорно отношение и представиха изключително успешно НПГГС „Христо Ботев“, завоювайки дванадесет първи, едно второ и едно трето място.

Награждаването на участниците в атрактивната викторина се състоя на 21 юни (понеделник) в присъствието на всички ученици, преподаватели и ръководството на гимназията.

Преди да награди призьорите, директорът инж. Стефан Шулев отбеляза, че ученическите успехи са фундаментална и неизменна съставна част от визитката на гимназията и винаги са повод за гордост. Той акцентира на водещата роля на Националната ПГГС „Христо Ботев“ в откриването и подкрепата на талантливи ученици по пътя на тяхното професионално образование и отдаде важно значение на природозащитния елемент в процеса на тяхното обучение.

Инж. Шулев даде висока оценка и на преподавателската работа на инж. Филип Устабашиев. Директорът на НПГГС „Христо Ботев“ допълни, че подобен тип образователни дейности са ефективно средство за привличане на мотивирани и отлични ученици. Той не пропусна да отчете, че гимназията има богати традиции в редица природозащитни инициативи на „Зелени Балкани“ като Международната нощ на прилепите, проведена на 28 октомври 2020 г. и миналогодишната онлайн-викторина, посветена на НАТУРА 2000 и лешоядите.

Всички  участници и техния ръководител получиха сертификат за участие, а в зависимост от броя верни отговори, учениците, бяха отличени с различни награди: настолна игра за Натура 2000, книга за Натура 2000, моливи и информационни материали.

Коментари:

коментара