Бъдете в безопасност в интернет!

Нa 27.03.2024 г. в конферентната зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“ се проведе беседа на тема: ,,Опасностите в интернет пространството, кибертормоз, фалшиви профили и новини и подтикване към зависимости.“
Гост-организатори на събитието бяха Елисавета Миланова – председател на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Георги Харисков – инспектор Детска педагогическа стая и екип от ученическия съвет към СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“.
Вниманието бе насочено към десетокласниците от гимназията, които попадат във възрастовата група от 14-16 години.
Подрастващите консумират онлайн съдържание всеки ден с часове и редовно използват дигиталните платформи като основен метод за комуникация. Те са преминали от реалния живот, от общуването лице в лице в по-голямата дигитална арена. Дали обаче наистина са подготвени за това? Разбират ли потенциалните рискове, както и необходимостта от непосредственото удовлетворение? Знаят ли как да използват тези платформи по безопасен начин и да се справят с онлайн заплахите? Това бяха само част от поставените въпроси, на които учениците получиха отговори и разбраха как да се предпазят и къде да потърсят помощ при реална заплаха. А късометражният филм „Бягай“ с режисьор Александра Прозецка, реализиран по идея на доброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Бургас и Националната комисия за борба с трафика на хора, който бе изгледан в края на събитието постави пред тях нов повод за размисъл.
С тази поредна изява Националната гимназия показа за пореден път своето отговорно отношение и загриженост към проблемите и заплахите на подрастващото поколение и на своите възпитаници.

Коментари:

коментара