Богата програма и вдъхновяващи послания от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград в Международния ден на горите

Конферентната зала на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград за поредна година отвори широко врати за всички, които проявяват интерес към една от значимите дати от годината, свързани с лесовъдската професия – Международния ден на горите (21 март).

Отбелязването на тазгодишната кампания премина под мотото „Гори и иновации – нови решения за един по-добър свят“.

Събитието има за цел да повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Отбелязването на Международния ден на горите включваше презентация и видео ресурси, които бяха тематично посветени на празничния ден.

Преподавателят по професионална подготовка, инж. Филип Устабашиев запозна присъстващите с официалната кампания на ФАО.

Атмосферата в залата стана още по-величествена по време на излъчването на българската версия на официалния клип на кампанията за 2024 г., съдържаща своето въздействащо послание към хората по света.

Инж. Устабашиев направи исторически преглед на честването на световния ден на горите. В своята презентация той очерта тревожни статистически данни за обезлесяването на планетата. Специално място бе отделено на заплахите и глобалните проблеми, до които ще доведат всички неблагоприятни въздействия върху дърветата. Основен акцент в неговото изложение бяха и многостранните ползи, които осигуряват горите.

Възстановяването и устойчивото управление на горите спомага за справяне с кризата, свързана с изменението на климата и биоразнообразието. Също така горите предоставят на обществото разнообразни материални и нематериални ресурси, които имат важно значение за устойчивото развитие, насърчавайки икономическата дейност, която създава работни места и подобрява живота.

Инж. Филип Устабашиев представи и резултатите от проведения фотоконкурс, организиран от ФАО във връзка с Международния ден на горите. За участие в него бяха изпратени над 200 снимки от 40 страни на тема гори и иновации. Експертна комисия определи победителите, а резултатите станаха известни на 20 март. Отличени са шест фотоизображения от Австрия, Финландия, Хондурас, Ливан, Словения и САЩ.

Присъстващите имаха привилегията да видят печелившите шест силно въздействащи снимки, които са изложени и в централата на FAO за Международния ден на горите.

Един от наградените фотоси е запечатан в Словения. Снимката на Мирослав Шлафхаузер показва залесяване със семена от местни дървесни видове в труднодостъпни райони с дрон. През 2022 г. страната е засегната от най-големия пожар в историята си, когато е унищожена горска площ от 2900 хектара.

В програмата на събитието бе включено и излъчването на един от петте филма, посветени на добрите практики при управлението на горите. Поредицата е дело на продуцентска компания и природозащитната организация WWF – България, а премиерата на филмите бе през месец март в София.

Директорът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, г-н Георги Янчев също акцентира на огромното значение на горите и грижата за тях, която ще бъде сред важните задачи на възпитаниците на училището. Той поздрави инж. Устабашиев за проведеното мащабно събитие, което за пореден път премина образцово и вдъхновяващо.

Коментари:

коментара