Богата и разнообразна Седмица на професионалните умения за НПГГС „Христо Ботев“

На територията на ДУ „Къркария“, ДГС „Ракитово“

ДУ „Къркария“ – гостоприемен домакин за НПГГС „Христо Ботев“

На 29 октомври 2019 г. на територията на Дивечовъден участък „Къркария“, ТП ДГС Ракитово, се проведе производствената практика за учениците от XII „В“ клас от специалност „Горско и ловно стопанство“. Техен ръководител бе преподавателя по дисциплините Лов и Дивечовъдство – инж. Филип Устабашиев. Занятието бе едно от теренните мероприятия, с които НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се включва активно в отбелязването на инициативата „Европейска седмица на професионалните умения“.

Практиката в ДУ „Къркария“ бе посветена на темата „Ловностопански съоръжения“. Групата от НПГГС „Христо Ботев“ бе посрещната от ръководителя на ловния участък инж. Найден Петров, които е и сред преподавателите – лесовъди в нашето училище.

В началото на занятието инж. Петров акцентира върху основните характеристики на ДУ „Къркария“. Участниците в практиката с подчертан интерес и конкретни въпроси засвидетелствуваха своята активност към актуалната тема.

Групата от 16 ученици, заедно с двамата водачи инж. Петров и инж. Устабашиев премина маршрут от 12 км, изцяло разположен в една от двете оградени площи на ДУ „Къркария“.

По време на обхода бяха извършени редица дейности. Наред със запознаването с ловностопанските съоръжения – чакала, хранителни комплекси, солища и водопоища, учениците се включиха и в подхранването на дивеча. Това стана при строго спазване на препоръчителните норми за отделните видове дивеч. Също така групата имаше възможност да наблюдава животни от типичните видове за ловния участък – муфлон и елен лопатар. По външни белези и с добра точност бяха определени и възрастовите групи на отделните екземпляри.

Най-високата точка от посещението на ДУ „Къркария“ се оказа м. „Гарванов камък“. Там ученици и преподаватели по традиция направиха обща панорамна снимка за поколенията. Всички останаха изключително удовлетворени от преживените емоции, а участниците в практиката единодушно я определиха като безкрайно ползотворна.

Учениците се запознават с документацията /досието/ на дърводобивният обект, различните начини на извоз и транспорт на материали от временен горски склад

На 31 октомври 2019 г. учениците от XII „а“ клас с ръководител инж. Найден Петров посетиха дърводобивен обект на територията на ІІ ГТУ, отдел 112, подотдел”Б” на ТП ДГС Ракитово.

Старши лесничей Нейко Овчаров – бивш възпитаник на НПГГС запозна учениците с досието на обекта, което включва: Позволително за сеч, Технологичен план за дърводобив, карнет опис, сортиментна ведомост и др. По време на занятието учениците наблюдаваха извоз на материали с животинска теглителна сила на дълги секции, разкройване и разтрупване на добити при сечта материали на временен горски склад. Запознаха се с организацията на на работата в сечището и на склада.

Разсадниково производство на тревисти, храстови и дървесни растения в разсадник ,, Ачев ”

В седмицата на професионалните умения ученици от 10-и клас на НПГГС ,,Христо Ботев” псетиха заедно със своя ръководител инж. Ирина Ачева разсадник ,,Ачев” , където се запознаха с основни дейности в областта на разсадниковото производство. Управител на фирмата е инж. Стоян Ачев, който е бивш възпитаник и преподавател в гимназията. Той е специалист по производство на посевни материали, разсадниково производство и залесяване.
Производството на фиданки се осъществява по различни методи – чрез посев на семена, вкореняване на стъблени резници, присаждане, повеждане, пролиферация на коренови резници. Посадъчните
материали, предлагани от фирмата, са изцяло собствено производство и са отлично адаптирани към почвено-климатичните условия на нашата страна. Основен начин за вкореняване в разсадника е чрез стъблени резници. Инж. Ачев сподели ,че необходимото време за вкореняване е от един месец и достига една година. Най-бързо се вкореняват резниците от храстови видове. Други (основно дървесни видове) не могат да се размножават чрез резници. Тогава най-често се практикува присаждането като начин на вегетативно размножаване. След като кореновата система се развие достатъчно, младите вегетативни фиданки се засаждат в саксии или контейнери за доотглеждане, където достигат стандартен размер и добре развита коренова система. Учениците с интерес разгледаха богатото разнообразие от различните тревисти, храстови и дървесни видове, като активно се включваха в беседата и задаваха въпроси свързани с процеса на отглеждане, разходите и печалбата от разсадниковото производство. Най-активните се включиха в пикирането на фиданките, за което получиха и заслужена награда от собственика на фирмата. За всички тях това посещение бе ползотворно, полезно и вълнуващо.

Залесяване на иглолистни фиданки съвместно с ДГС „Алабак“

На 29.10.2019 г.в седмицата на Професионалното образование, в НПГГС ”Христо Ботев” – Велинград се проведе обучение с учениците от 8 „б“ клас с ръководител инж. Вергиния Иванова. То бе съвместно с представители на ДГС”Алабак”-Велинград, инж.Петър Комсийски-директор и инж. Младен Палов-лесничей. Те демонстрираха как се залесяват иглолистни фиданки, след което всеки ученик показа какво е научил. Мероприятието беше много интересно и полезно за нашите осмокласници.

Успешно международно участие във Воронеж, Русия

С успешно представяне в XVI-ти международен младежки горски конкурс, провел се във Воронеж, Русия в периода 28.10 – 01.11.2019 се завърна екипът на НПГГС „ХРИСТО БОТЕВ“, представил България на този най-мащабен младежки форум, в който страните участнички бяха 35.
Поздравления за достойното представяне и отличието, с което бе награден Георги Марков – ученик от XII -ти клас и неговият ръководител инж. Цветан Чечев!

Запомнящо се участие на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград в НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе единственото училище от област Пазарджик и единственото в страната от направление „Горско стопанство“, което бе сред поканените образователните институции в НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019.

Екипът на гимназията по време на събитието бе съставен от инж. Стефан Шулев – директор, инж. Надежда Ганчева – зам.-директор, инж. Найден Петров – преподавател и Илиян Пенев – ученик от XII клас.

НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се отличи с богато тематично оборудван собствен щанд и представяне по време на изложението, посветено на НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019. Инициативата се провежда от МОН и е съфинансирана по Програма „Еразъм +“ на ЕС. Атрактивният щанд на НПГГС „Христо Ботев“ бе посетен и високо оценен от зам.-министър Таня Михайлова, г-жа Валентина Дейкова – национален координатор, проф. д-р Любомира Попова – областен управител на Велико Търново, г-жа Ваня Апостолова – ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – гр. Пазарджик и други гости от цялата страна.

На високия форум НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград и неговия директор инж. Стефан Шулев отново доказаха лидерската си позиция в професионалното образование в България. Директорът на гимназията и екипът му бяха наградени лично от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Инж. Стефан Шулев получи годишната награда (най-високото отличие) за цялостен принос в развитието на професионалното образование. Тържествената церемония се състоя в хотел „Янтра“ в гр. Велико Търново.

Призът е поредното признание за неуморната работа на инж. Стефан Шулев и ръководената от него Национална ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, която през 2019 г. отбеляза своята 70-годишнина.

Коментари:

коментара