Богатата програма от събития за сръбските гости на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград завърши в Лесотехнически университет

Официална визита в Лесотехнически университет – гр. София с участието на гостите от Шумарската школа – гр. Кралево, се проведе на 24 ноември 2022 г. Групата, посетила висшето училище, бе водена от директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, инж. Стефан Шулев. Както е известно, гимназията ни е единственото асоциирано към Лесотехнически университет учебно заведение в страната.

Това бе и заключителното събитие от програмата, подготвена от ръководството на гимназията, за дългогодишните ни сръбски партньори и приятели по време на 4-дневното им гостуване на българска земя и предшестващо отпътуването им за тяхната родина.

По време на посещението в ЛТУ се състоя ползотворна работна среща с академичното ръководство. Гостите бяха посрещнати от зам.-ректора проф. д-р Милко Милев.

Изключително ценно бе посещението на Музея на Лесотехнически университет. Специално и напълно заслужено внимание им бе отделено от доц. д-р Евгени Цавков – уредник на музея. Преподавателят от катедра „Дендрология“, въпреки натоварената си програма се отзова и представи делото на поколения лесовъди.

Доц. д-р Цавков разказа важни факти, свързани с историята на горското дело в България. Музеят на Лесотехнически университет е създаден през 1975 г. и продължава да съхранява ценни исторически сведения. Архивният му фонд надхвърля 400 кутии, подредени в хронологичен ред. 

„За да имаш бъдеще, познавай миналото си“, убеден е доц. д-р Цавков.

Сръбската група остана силно впечатлена от визитата си в Лесотехнически университет и изказа своите сърдечни благодарности към академичната общност и лично към доц. д-р Цавков.

Огромно уважение и благодарности за вълнуващите преживявания по време на 4-дневния им престой в България, директорът на Шумарската школа, г-н Зоран Николич и водената от него група, отправиха към инж. Стефан Шулев и инж. Надежда Ганчева, както и към целия екип от учители и ученици на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

След сбогуването си със своите български приятели, групата от Сърбия потегли към своята родина, заредена с много незабравими спомени от нашата страна.

Коментари:

коментара