Благородната мисия и високи стандарти на асоциация „АгриВерде“ впечатлиха групата от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

На 07.10.2021 г. групата от НПГГС “Христо Ботев” посети италианската асоциация “АгриВерде”, която функционира като социално кооперативно дружество. Визитата бе част от дейностите по проект „Изграждане на практически компетенции в сектора на горското стопанство и усвояване на добри практики в грижата за природните паркове и защитените територии“, договор 2020-1-BG01-KA102-078068, финансиран по програма „Еразъм +“.

Българската група от 20 ученици с ръководители инж. Надежда Ганчева и г-жа Ирина Аврамова, бе посрещната от вицепрезидента на дружеството Алберто Борджеро. Италианският домакин разказа за неговото създаване и каузата, на която те са се посветили.

„АгриВерде“ е създадена като земеделска кооперация през юни 1986 г. По инициатива на социалните и психиатричните служби, с цел интегриране към производствени и социалните дейности, тази асоциация е насочена към хора с различни видове увреждания. Асоциацията им предлага обучение, курсове за рехабилитация и възможност за работа, както в кооперацията, така и извън нея.

От самото начало градинарството и селското стопанство са били водещите дейности, за да може чрез близостта до природните ресурси и с подходящите наставници да се гарантира успешното справяне с малките, но важни дейности, които хората в неравностойно положение да усвоят и запомнят, за да могат да ползват в последствие в своето ежедневие.

Алберто представи интересни факти от богатата над 30 – годишната вече история на асоциацията. Вицепрезидентът на „АгриВерде“ сподели, че много хора от околностите отиват, за да си купят продукти от малкото им импровизирано магазинче, в което работи /поддържа хигиената и го подрежда/ един от хората, преминали през няколко различни етапа на обучение заедно със своя наставник. Алберто Борджеро уточни, че не получават държавни субсидии, но се радват на подкрепата и уважението на обществото за трудната, но благородна мисия, свързана с интеграцията на хората в неравностойно положение.

Вицепрезидентът на „АгриВерде“ представи пред българската група структурата на асоциацията, включваща три сектора. Първият, известен като сектор „А“, се нарича още “рехабилитационен сектор”. Той е изграден с цел да стимулира хората в неравностойно положение да достигнат по-високи нива на организация и автономия, чрез натрупване на трудов стаж в градинарството, работа в разсадника, събиране и преработка на семена и хигиенна защита на парковете.

По – късно към групата ни се присъедини и Лоренцо Бобия. Неговата функция се изразява в управлението и организацията на т. нар. сектор „Б“, по-популярен като “производствен сектор”. В него работят около 40 души. Те се занимават със стопанисване и отглеждане на селскостопански и паркови площи, които изпълняват различни функции.

В третият сектор, наречен „механизаторски сектор“, са разположени всички машини и спомагателни устройства, които екипът от работници, ръководени от Лоренцо използват в ежедневната си работа.

Впечатляващата организация и образцов ред в „АгриВерде“ изпъкнаха и сред българската група се създаде усещането, че се намира във високотехнологична „механизаторска аптека“, а не просто в помещение (хале), в което след приключване на работа се прибират машините. Висок стандарт, поддържан грижливо и отговорно от работещите с определени машини, техните наставници и двама души, които поддържат в изправност техническото оборудване.

Коментари:

коментара