БИСД „Пашови скали“ – гостоприемен домакин на практическото обучение на десетокласниците от Националната ПГГС „Христо Ботев“

На 16 ноември учениците от първа група на X „в“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград гостуваха в базата за интензивно стопанисване на дивеча „Пашови скали“. Практическото обучение по ловно стопанство на тема „ловностопански съоръжения“ бе заредено с огромен емоционален заряд на фона на прекрасния планински район, откриващ вълшебни пейзажи.

Учениците от спец. „Горско и ловно стопанство“ преминаха пеша с лекота маршрут от 1,5 км огромно вълнение до оградената площ, ръководени от своя преподавател инж. Филип Устабашиев.

В самото начало на практиката групата получи подробна информация за комплекса от ловностопански дейности, извършвани на територията на стопанството и в частност в БИСД „Пашови скали“. Оградената площ, създадена през 1988 г., се характеризира със силно пресечен релеф и се простира върху площ от 234 хектара. В оградената площ се стопанисват съвместно три вида едър дивеч – елен лопатар, муфлон и дива свиня.

Практическата работа на учениците продължи със запознаването с част от хранителните комплекси на територията на БИСД „Пашови скали“. Бяха споделени добри практики при подхранването на дивеча. Учениците разгледаха отблизо конструктивното устройство на изградените чакала, хранилки и солища.

По време на практическото си обучение възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев“ разгледаха отблизо и изградените капани за улов на живи животни.

Изключително вдъхновяващо бе и наблюдението на популацията от елен лопатар на един от хранителните комплекси.

Придобитият практически опит заема важно място за изграждането на учениците като качествени специалисти и в областта на ловното стопанство.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е единственото асоциирано към Лесотехнически университет – София учебно заведение в България, работи и си партнира дългосрочно и много успешно с УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола, включително и в сферата на ловното стопанство при отглеждането на ценни животински видове на територията на стопанството и в дивечоразвъдника на гимназията.

Коментари:

коментара