Безценен опит в най-големия карстов парк в регион Емилия-Романя

На 25 септември (Ден 26) групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети най-големият карстов най-големият карстов парк в регион Емилия-Романя, носещ името „Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa“.

Биологът Давид Бианко (вляво) впечатли с познанията си

Визитата бе организирана във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

Българската група за втори път се докосна до защитената зона, създадена през 1988 г. и обхваща площ от 4 817,87 хектара. Наш домакин на територията на „Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa“ бе Давид Бианко – биолог, за който няма тайни в парка и впечатли със своите познания.  

Работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се насочи към нелесопригодната площ, известна като „Calanchi dell’Abbadessa“.

Територията от парка, известна като „Calanchi dell’Abbadessa“

Паркът се простира до най-близките склонове, намиращи се югоизточно от Болоня. Пейзажът оформят плато, долини и много скали. Красивата защитена зона, крие в себе си входовете на над 100 пещери, повечето от които са недостъпни и затворени за посетители.

Музеят „Вила Торе“

Българската група посети и музея „Вила Торе“. Той се намира в историческа сграда близо до Сетефонти в Озано Емилия. Музейната сбирка, разположена на два етажа, е посветена на различни аспекти, свързани със защитената зона и по-специално на околната среда.

„Вила Торе“ включва и класна стая, оборудвана за дейности по екологично образование с ученици.

На финала на срещата ни, човекът-енциклопедия Давид Бианко, връчи специализирана литература на преподавателите инж. Ирина Ачева и инж. Филип Устабашиев.

Коментари:

коментара