Задочно обучение

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. ДОГОВОР ТУК!
  2. МОЛБА ТУК!
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ ТУК!

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

Ръководството на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че занятията на задочниците от I и II курс през мартенската сесия ще се проведат по следния график:

I курс (задочно) – учебните занятия ще започнат на 8 март (понеделник) от 12:30 ч. и ще продължат до 12 март (петък), включително.

II курс (задочно) – учебните занятия ще започнат на 22 март (понеделник) от 12:30 ч. и ще продължат до 26 март (петък), включително. На 22 март (понеделник) от 11:00 ч. ще бъде насрочена поправителна дата за явяване на задочниците, които не са положили успешно изпити от предходни сесии.

Ръководството на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се ангажира да публикува скоро и програмата за учебните занятия на I и II курс (задочно), която ще бъде съобразена с противоепидемичните изисквания на МЗ и МОН при обучение в присъствена форма.

НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград съобщава, че във времето на провеждане на изпитите (съгласно приложения график), стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед на министъра на здравеопазването. В тази връзка пропусквателният режим в сградата на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград ще се осъществява при завишен контрол и мерки за сигурност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде спазено изискването за носене на ПРЕДПАЗНА МАСКА в затворени пространства.

От Ръководството