Прием 2017 / 2018 г.

През учебната 2017/2018 година ще се приемат по документи /без конкурсен изпит/ момичета и момчета както следва:

А. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 5 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

График за приемане на ученици след завършен VII клас
  Подаване на документи Записване на класиралите се
I класиране 16.06 – 22.06.2017г. 28.06 – 30.06.2017г.
II класиране 28.06 – 30.06.2017г. 05.07 – 07.07.2017г.
III класиране 11.07 – 13.07.2017г. 18.07 – 19.07.2017г.

 

Необходими документи:

  1. Оригинално удостоверение за завършен 7 клас.
  2. Служебна бележка от изпити след 7 клас.
  3. Медицинска свидетелство.
  4. Ксерокопие на акта за раждане.

Б. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ: ТУК!

График за приемане на ученици след завършен VIII клас
  Подаване на документи Записване на класиралите се
I класиране 03.07 – 05.07.2017г. 07.07.2017г.
II класиране 11.07.2017г. 14.07.2017г.
III класиране 19.07.2017г. 21.07.2017г.

 

Необходими документи:

  1. Оригинално свидетелство за завършен 8 клас.
  2. Медицинска свидетелство.
  3. Ксерокопие на акта за раждане.

Допълнителен прием: към настоящия момент ПГГС „Христо Ботев“ приема и ученици в 10 и 11 клас с приравнителни изпити по специалностите Горско стопанство и дърводобив и Горско и ловно стопанство. Желаещите да се обучават при нас трябва да положат 3 приравнителни изпита за 10 клас и 7 приравнителни изпита за 11 клас.

Г. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ /ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА/ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ /ПЛАТЕНО/ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2 ГОДИНИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ В 5 СЕСИИ НА ГОДИНА С ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

Д. УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА МОТОРИСТ НА МОТОРНИ ТРИОНИ И ХРАСТОРЕЗИ – КАТЕГОРИЯ ТПС И КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА И СПЕЦИАЛНА САМОХОДНА ГОРСКА ТЕХНИКА – КАТЕГОРИЯ ТВКГ – ХИДРАВЛИЧНИ КРАНОВЕ И ЧЕЛЮСТНИ ТОВАРАЧИ.

КЛИП ТУК!