Информация за родителя

Класни ръководители през 2017/18 г.

8а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

8б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

9а – Снежанка Гончева – sgoncheva@mail.bg

9б – Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

10а – Недялка Стефанова – neli_stefanova1962@abv.bg

10б – Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

10в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

11а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

11б – инж.Ася Линчева – asqdanova@abv.bg

12а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

12б – Марина Богданова – marina19591959@abv.bg

12в – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за втория срок на учебната 2017/2018 г.

Клас Класен ръководител Ден Час
8А Асена Лилова  Вторник  11:40 – 12:25
8Б Даниела Дафова  Понеделник  10:45 – 11:30
9А Снежанка Гончева  Петък  11:10 – 11:55
9Б Вергиния Иванова  Вторник  8:45 – 9:30
10А Недялка Стефанова  Четвъртък  10:45 – 11:30
10Б Ирина Ачева  Понеделник  8:45 – 9:30
10В Здравка Гугалова  Понеделник  9:50 – 10:35
11А Георги Кривулев  Понеделник  8:45 – 9:30
11Б Ася Линчева  Понеделник  8:45 – 9:30
12А Людмила Алексиева  Вторник  10:45 – 11:30
12Б Марина Богданова  Вторник  9:50 – 10:35
12В Ирина Аврамова  Понеделник  9:50 – 10:35

 Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 Дни за консултация 

   Педагогически специалисти   Ден  и час 
Общообразователни предмети
 1 Георги Василев Янчев сряда 14:05-14:50 ч.
 2 Цветан Стоянов Гугалов сряда 14:05-14:50 ч.
 3 Людмила Василева Алексиева вторник 14:55-15:40 ч.
 4 Екатерина Александрова
четвъртък 14:05 -14:50 ч.
 5 Марина Стоичкова Богданова вторник 12:45 – 13:30 ч.
6 Недялка Емануилова Стефанова вторник  14:05 – 14:50 ч.
 7 Георги  Иванов Кривулев понеделник  14:05 – 14:50 ч.
 8 Снежанка Атанасова  Гончева сряда 14:10 – 14:55 ч.
 9 Ирина Стефанова  Аврамова сряда 13:20 – 14:05 ч.
10 Даниела Георгиева Дафова-Илиева понеделник 14:10 – 14:55 ч.
 11 Здравка Костадинова Гугалова понеделник 12:30 – 13:15 ч.
 12 Асена Петрова Лилова четвъртък 13:15 – 14:00 ч.
 13 Здравко Христов Ботушанов петък 12:45 – 13:30 ч.
Специални предмети 
 14 инж.Стефан Борисов Шулев
 15 инж.Надежда Иванова Ганчева
 16 инж.Ася Христова Линчева четвъртък 13:15 – 14:00 ч.
 17 инж.Вергиния Георгиева Иванова сряда 13:30 – 14:15 ч.
18 инж.Цветан Владимиров Чечев понеделник 14:05 – 14:50 ч.
19 инж.Ирина Димитрова Ачева понеделник 13:15 – 14:00 ч.
 20  инж.Филип Йорданов Устабашиев понеделник 13:15 – 14:00 ч.

Графикът за провеждане на контролните и класни работи през втория учебен срок на учебната 2017/2018 година може да изтеглите ТУК.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

02.12.2017 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. /вкл./

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. /вкл./

НЕУЧЕБНИ ДНИ

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ

25.05.2018 г. –  неучебен, присъствен

Начало на втория учебен срок – 07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 15.05.2018 г, за всички останали – 30.06.2018 г

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

11 клас – от …07.2018 г. до …07.2018г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2018 г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

……2018 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

…………..

Оценяване на изпитните работи

…………..

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

…………..

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

……………..

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

…………..

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

…………..

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 25.01.2018 г.

Практика – 26.01.2018 г.

Срок на подаване на заявление – 22.12.2017 г.

месец юни

Теория – 06.06.2018 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно графика, приложен по-долу.

Срок на подаване на заявление –

месец септември

Теория – 11.09.2018 г. от 7:30 ч.

Практика – 12.09.2018 г. от 7:30 ч.

Срок на подаване на заявление – 01.09.2018 г.