Информация за родителя

Класни ръководители

9а –

9б – Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

9в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

10а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

10б – инж.Ася Линчева – asqdanova@abv.bg

11а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

11б – Марина Богданова – marina19591959@abv.bg

11в – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

12а – Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

12б – Снежанка Гончева – sgoncheva@mail.bg

 

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за втория срок на учебната 2016/2017г.

Клас Класен ръководител Ден Час

петък 15:00 – 15:45
Ирина Ачева четвъртък 14:30 – 15:15
 9В Здравка Гугалова сряда 10:15 – 11:40
10А Георги Кривулев  вторник 14:30 – 15:15
10Б Ася Линчева  вторник 09:45 – 10:30
11А Людмила Алексиева  сряда 13:35 – 14:20
11Б Марина Богданова  петък 10:15 – 11:00
11В Ирина Аврамова  сряда 09:50 – 10:35
12А Вергиния Иванова вторник 14:30 – 15:15
12Б Снежанка Гончева  понеделник 11:50 – 12:35

 

  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45ч.  в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

 Дни за консултация 

   Педагогически специалисти   Ден  и час 
Общообразователни предмети
 1 Георги Василев Янчев
 2 сряда 13:40-14:25ч.
 3 Цветан Стоянов Гугалов   понеделник 14:25-15:05ч.
 4 Людмила Василева Алексиева вторника 13:30-14:15ч.
 5 Марина Стоичкова Богданова понеделник 14:30-15:15ч.
6 Недялка Емануилова Стефанова вторник  14:25-15:10ч.
 7 Георги  Иванов Кривулев
 8 Снежанка Атанасова  Гончева четвъртък 14:30-15:15ч.
 9 Ирина Стефанова  Аврамова вторник 13:40-15:20ч.
10 Даниела Георгиева Дафова-Илиева понеделник 14:30-15:15ч.
 11 Здравка Костадинова Гугалова понеделник 14:30-15:15ч.
 12 Асена Петрова Лилова вторник 14:25-15:10ч.
 13 Здравко Христов Ботушанов четвъртък 14:35-15:20ч.
Специални предмети 
 14 инж.Стефан Борисов Шулев
 15 инж.Надежда Иванова Ганчева
 16 инж.Ася Христова Линчева понеделник 14:30-15:15ч. 
 17 инж.Вергиния Георгиева Иванова четвъртък 13:30-14:15ч.
18 инж.Цветан Владимиров Чечев понеделник 14:30-15:15ч.
19 инж.Ирина Димитрова Ачева понеделник 14:00-14:45ч.
 20  инж.Филип Йорданов Устабашиев понеделник 14:30-15:15ч.

График за провеждане на контролните и класни работи през втория учебен срок на учебната 2016/2017 година
предмети Класни и контролни 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
БЕЛ класни 29,30,31.05  15.05  30.05-01.06 05.04
БЕЛ контролни        
Математика класни  12-18.06 12-18.06  12-18.06 13-18.03
Математика контролни  9-12.02;27-30.03 9-12.02;08-14.05 13-19.03;08-14.05  20-26.02;02-05.05
Руски език класни 05-09.06 05-09.06 18-21.04
Руски език контролни 28.02-02.03 28.02-02.03 28.02-02.03
Английски език класни  13-17.05 13-17.05 13-17.05 13-17.04
Английски език контролни  27-31.03 27-31.03  27-31.03  27-31.03
Информатика контролни  01-09.05      
Инф.технологии контролни  
 История  контролни
Психология контролни  19-23.06      
Етика и право контролни      
Философия контролни     15-19.05; 26-30.06  
Свят и личност контролни       06-09.03
Биология контролни    
Физика контролни    
Химия контролни 03-07.04;19-23.06  27-31.03;19-23.06    
 География  контролни
Ботаника контролни 06-10.03      
Г.почвознание контролни      
Дендрология контролни      
Л.стопанство контролни        
Горски строежи контролни       20.03 
Лесоползване контролни        
Механизация на ГС контролни   15-18.05  
Икономика контролни      
Рибовъдство контролни        06.03;18.04
Лов контролни      
Дивечовъдство контролни       02.03; 11.04
Механизация на дърводобива контролни        
Горски транспорт контролни        
Предприемачество контролни      
Защ.на гората контролни        
Геодезия контролни     30.03;15.06  
 Лесоустройство  контролни
 Лесовъдство  контролни 20-21.03;11-15.05;12.06
 Горска култури  контролни 06.03;05.06
 Горско законознание  контролни 21.02;18.04;23.05
ЗИП лесоустройство контролни      21.03
ЗИП математика контролни       18-24.04 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

03.12.2016г./събота/ от 10 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 29.10.2016г. – 01.11.2016г. /вкл./

Коледна ваканция- 24.12.2016г. – 04.01.2017г./вкл./

Зимна ваканция – 04.02.2017г. – 08.02.2017г./вкл./

Зимна ваканция за 12клас – 04.02.2017г. – 06.02.2017г./вкл./

Пролетна ваканция- 08.04.2017г. – 17.04.2017г./вкл./

за 12 клас – 13.04.2016г.- 17.04.2016г./вкл./

ПРАЗНИЧНИ НЕУЧЕБНИ ДНИ

07.11.2016г. – присъствен, неучебен

19.05.2017г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2017г. – Втори ДЗИ

25.05.2017г. –  присъствен, неучебен

Начало на втория учебен срок – 09.02.2017г.

Край на втория учебен срок -за 12кл – 15.05.2017г, за всички останали – 30.06.2017г

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

11 клас – от …07.2017г. до …07.2017г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2017г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

06.03.2017г. – 17.03.2017г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до  18.05.2017г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

до 18.05.2017г.

Оценяване на изпитните работи

20.05.2017г. – 04.06.2017г.

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

до 09.06.2017г.

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

03.07.2017г. – 14.07.2017г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

до 25.08.2017г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

до 25.08.2017г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 11.09.2017г.

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория- 26.01.2017г. от 13:30часа

Практика – 25.01.17г. от 13:30часа

Срок на подаване на заявление – 23.12.2016 г.

месец юни

Теория – 09.06.2017г.

Практика –

Срок на подаване на заявление – 10.05.2017г.

месец септември

Теория – 08.09.2017г.

Практика –

Срок на подаване на заявление – 01.09.2017г.

 

ОЛИМПИАДИ

Училищен кръг

Литература – месец март – Богданова, Стефанова

Математика – месец януари – Гугалов

Биология – месец март – Янчев