Информация за родителя

Класни ръководители през 2018/19 г.

8а – Цветан Гугалов – gugalow@abv.bg

9а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

9б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

10а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

10б – инж. Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

11а – Недялка Стефанова – neli_stefanova1962@abv.bg

11б – инж. Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

11в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

12а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

12б – инж. Ася Линчева – asqdanova@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за първия срок на учебната 2018/19 г.

Клас Класен ръководител Ден Час
8А Цветан Гугалов  Вторник  12:30 – 13:15
9А Асена Лилова  Сряда  10:45 – 11:30
9Б Даниела Дафова  Вторник  12:30 – 13:15
10А Людмила Алексиева  Вторник  14:10 – 14:55
10Б Вергиния Иванова  Сряда  11:40 – 12:25
11А Недялка Стефанова  Четвъртък  10:45 – 11:30
11Б Ирина Ачева  Сряда  10:45 – 11:30
11В Здравка Гугалова  Четвъртък  9:50 – 10:35
12А Георги Кривулев  Вторник  12:30 – 13:15
12Б Ася Линчева  Четвъртък  12:30 – 13:15

 Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45 ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 Дни за консултация 

   Педагогически специалисти   Ден  и час 
Общообразователни предмети
 1 Георги Василев Янчев Вторник – 13:15 ч.
 2 Цветан Стоянов Гугалов Вторник – 13:15 ч.
 3 Людмила Василева Алексиева Вторник – 14:10 ч.
 4 Марина Стоичкова Богданова Четвъртък – 12:30 ч.
 5 Недялка Емануилова Стефанова Вторник – 13:30 ч.
 6 Георги Иванов Кривулев Вторник – 14:00 ч.
 7 Ирина Стефанова Аврамова Вторник – 13:15 ч.
 8 Даниела Георгиева Дафова-Илиева Четвъртък – 13:00 ч.
 9 Здравка Костадинова Гугалова Вторник – 14:10 ч.
 10 Асена Петрова Лилова Вторник – 15:00 ч.
 11 Здравко Христов Ботушанов Петък – 12:45 ч.
Специални предмети 
 12 инж.Надежда Иванова Ганчева Вторник – 13:15 ч.
 13 инж.Ася Христова Линчева Сряда – 13:15 ч.
 14 инж.Вергиния Георгиева Иванова Понеделник – 14:05 ч.
 15 инж.Цветан Владимиров Чечев Четвъртък – 13:30 ч.
 16 инж.Ирина Димитрова Ачева Вторник – 15:00 ч.
 17  инж.Филип Йорданов Устабашиев Сряда – 13:15 ч.

Графикът за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ през първия срок на учебната 2018/2019 година може да изтеглите ТУК.

Графикът за провеждане на контролните и класни работи през първия срок на учебната 2018/19 година може да изтеглите ТУК.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

01.12.2018 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. /вкл./

Коледна ваканция – 22.12.2018 г. – 01.01.2019 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 02.02.2019 г. – 05.02.2019 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. /вкл./

НЕУЧЕБНИ ДНИ

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

22.05.2019 г. –  неучебен, присъствен

Начало на втория учебен срок – 06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок – за 12 клас – 15.05.2019 г, за всички останали – 28.06.2019 г

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

11 клас – от …07.2019 г. до …07.2019 г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2019 г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

……2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

…………..

Оценяване на изпитните работи

…………..

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

…………..

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

……………..

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

…………..

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

…………..

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 23.01.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – 24.01.2019 г. от 12:30 ч.

Срок на подаване на заявление – 21.12.2018 г.

месец юни

Теория – 06.06.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – съгласно предварително утвърден график.

Срок на подаване на заявление – 10.05.2019 г.

месец септември

Теория – 11.09.2019 г. от 7:30 ч.

Практика – 12.09.2019 г. от 7:30 ч.

Срок на подаване на заявление – 30.08.2019 г.