Информация за родителя

Класни ръководители през 2017/18 г.

8а – Асена Лилова – asenal@abv.bg

8б – Даниела Дафова – Илиева – ddafova@yahoo.com

9а – Снежанка Гончева – sgoncheva@mail.bg

9б – Вергиния Иванова – verginnet@abv.bg

10а – Недялка Стефанова – neli_stefanova1962@abv.bg

10б – Ирина Ачева – irina.a4eva@abv.bg

10в – Здравка Гугалова – zdravkagugalova@abv.bg

11а – Георги Кривулев – go6oa@abv.bg

11б – инж.Ася Линчева – asqdanova@abv.bg

12а – Людмила Алексиевa – l_alexieva1960@abv.bg

12б – Марина Богданова – marina19591959@abv.bg

12в – Ирина Аврамова – ispea@abv.bg

I. График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител за първия срок на учебната 2017/2018 г.

Клас Класен ръководител Ден Час
8А Асена Лилова
8Б Даниела Дафова
9А Снежанка Гончева
9Б Вергиния Иванова
10А Недялка Стефанова
10Б Ирина Ачева
10В Здравка Гугалова
11А Георги Кривулев
11Б Ася Линчева
12А Людмила Алексиева
12Б Марина Богданова
12В Ирина Аврамова

 Всеки последен понеделник от месеца от 17,00-17,45ч. в учителската стая родители и настойници ще имат възможност да се срещнат с класните ръководители.

Заявление до класния ръководител по образец може да изтеглите ТУК.

 Дни за консултация 

   Педагогически специалисти   Ден  и час 
Общообразователни предмети
 1 Георги Василев Янчев
 2 сряда 13:40-14:25ч.
 3 Цветан Стоянов Гугалов   понеделник 14:25-15:05ч.
 4 Людмила Василева Алексиева вторника 13:30-14:15ч.
 5 Марина Стоичкова Богданова понеделник 14:30-15:15ч.
6 Недялка Емануилова Стефанова вторник  14:25-15:10ч.
 7 Георги  Иванов Кривулев
 8 Снежанка Атанасова  Гончева четвъртък 14:30-15:15ч.
 9 Ирина Стефанова  Аврамова вторник 13:40-15:20ч.
10 Даниела Георгиева Дафова-Илиева понеделник 14:30-15:15ч.
 11 Здравка Костадинова Гугалова понеделник 14:30-15:15ч.
 12 Асена Петрова Лилова вторник 14:25-15:10ч.
 13 Здравко Христов Ботушанов четвъртък 14:35-15:20ч.
Специални предмети 
 14 инж.Стефан Борисов Шулев
 15 инж.Надежда Иванова Ганчева
 16 инж.Ася Христова Линчева понеделник 14:30-15:15ч. 
 17 инж.Вергиния Георгиева Иванова четвъртък 13:30-14:15ч.
18 инж.Цветан Владимиров Чечев понеделник 14:30-15:15ч.
19 инж.Ирина Димитрова Ачева понеделник 14:00-14:45ч.
 20  инж.Филип Йорданов Устабашиев понеделник 14:30-15:15ч.

График за провеждане на контролните и класни работи през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

02.12.2017 г. /събота/ от 10:00 часа

ВАКАНЦИИ

Есенна ваканция – 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. /вкл./

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. /вкл./

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. /вкл./

Пролетна ваканция (8-11 клас) – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. /вкл./

НЕУЧЕБНИ ДНИ

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ

25.05.2018 г. –  неучебен, присъствен

Начало на втория учебен срок – 07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок – за 12клас – 15.05.2018 г, за всички останали – 30.06.2018 г

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

11 клас – от …07.2018 г. до …07.2018г. /2 седмици/

защита на производствена практика …..2018 г. от 11:00 часа

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити:

……2018 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни изпити

…………..

Оценяване на изпитните работи

…………..

Обявяване на резултатите от държавните  зрелостни изпити

…………..

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за септемврийска сесия:

……………..

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали септемврийска сесия:

…………..

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпит за септемврийска сесия:

…………..

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

…………..

Държавни изпити по Теория и практика на професията

месец януари 

Теория – 25.01.2018 г. от 13:30 часа

Практика – 26.01.2018 г. от 13:30 часа

Срок на подаване на заявление – 22.12.2017 г.

месец юни

Теория – 09.06.2018 г.

Практика –

Срок на подаване на заявление –

месец септември

Теория – 08.09.2018 г.

Практика – 07.09.2018 г.

Срок на подаване на заявление – 01.09.2018 г.