График на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ /ДЗИ/

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 19.05.2017 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 22.05.2017 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 26.05.2017 година до 02.06.2017 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 28.08.2017 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2017 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 30.08.2017 година до 05.09.2017 година

ИНФОРМАЦИЯ

Вида на държавните изпити е писмен и анонимен.

Времетраене – 4 астрономични часа.

Учебно съдържание върху ЗП.

Формат – тест.

Оценяване – 100 точки.

За повече информация – www.mon.bg,

Събиране на заявления за допускане – от 06.03.2017 г. до 17.03.2017 г. и от 03.07.2017 г. до 14.07.2017 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – до 18.05.2017 г. и 25.08.2017 г.

Издаване на дипломи – до 26.06.2017 г.