Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

 

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 19.05.2017 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 22.05.2017 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 26.05.2017 година до 02.06.2017 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 28.08.2017 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2017 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 30.08.2017 година до 05.09.2017 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДКИ, юни 2017г.