Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

22 януари 2020 г. (сряда) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

23 януари 2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. – ДИПП (Държавен изпит по практика на професията)

МАЙСКА СЕСИЯ

5 юни 2020 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) – предстои утвърждаване на графика

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

10 септември 2020 г. (четвъртък) от 7:30 ч. – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

11 септември 2020 г. (петък) от 7:30 ч. – ДИПП (Държавен изпит по практика на професията)

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 20.05.2020 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 22.05.2020 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 26.05.2020 година до 29.05.2020 година

НВО по БЕЛ в края на X клас – 09.06.2020 година

НВО по математика в края на X клас – 11.06.2020 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 27.08.2020 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 28.08.2020 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 31.08.2020 година до 03.09.2020 година