Държавни изпити

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГСД

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДИТПП ПО ГЛС

Държавни квалификационни изпити:

Държавни изпити по Теория на професията /ДИТП/ и Държавни изпити по практика на професията /ДИПП/

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

25 януари 2018 г. (четвъртък) – ДИТП (Държавен изпит по теория на професията)

26 януари 2018 г. (петък) – ДИПП (Държавен изпит по практика на професията) 

Държавни зрелостни изпити:

МАЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 21.05.2018 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 23.05.2018 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 29.05.2018 година до 01.06.2018 година

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Български език и литература – 28.08.2018 година начало 08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2018 година начало 08:00 часа

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:

От 30.08.2018 година до 05.09.2018 година